Hrvatska mreža škola koje promiču zdravlje u srednjoškolskom obrazovanju

Nova platforma hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje u srednjoškolskom obrazovanju (engl. Schools for health in Europe – SHE) uspostavljena je u osam srednjih škola u RH

Promicanje zdravlja u školama možemo opisati kao „bilo koju aktivnost koju poduzimamo da bismo unaprijedili i zaštitili zdravlje svih unutar školske zajednice“. Promicanje zdravlja u školama uključuje zdravstveno obrazovanje koje se podučava u razredu, no ono uključuje i napore za stvaranjem zdrave školske okoline, školske politike i nastavnog plana i programa. Promicanje zdravlja u školskom okruženju je pristup cijele škole i uključuje više od škole koja provodi aktivnosti promicanja zdravlja. Škola koja promiče zdravlje bavi se zdravljem i blagostanjem na sustavni i integrirani način prema pisanom planu ili politici škole. Orijentirana je na akcije i sudjelovanje; cijela školska zajednica uključujući učenike, učitelje, ostale djelatnike škole i roditelje zauzima aktivnu ulogu u donošenju odluka i provedbi aktivnosti. Također se usmjerava na izgradnju kapaciteta, što je povezano s razvojem znanja, vještina i obvezivanja članova čitave školske zajednice na promicanje zdravlja i blagostanja.

Svečana dodjela priznanja školama koje su uključene u projektne aktivnosti „Škole koje promiču zdravlje“ održana je 27. lipnja 2017. godine u prostorijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb. Cijeli su projekt kao i svečanu dodjelu priznanja organizirali Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zdravstva.

Predstavnici osam srednjih škola uključenih u projekt su kratko predstavili svoje projektne aktivnosti, nakon čega su im uručeni certifikati kao dokaz da su uspješno uključeni u Europsku mrežu škola koje promiču zdravlje. U projektu sudjeluju sljedeće škole:

  • Srednja škola Bedekovčina
  • Srednja škola Krapina
  • Srednja škola Pregrada
  • Tehnička škola Sisak
  • Druga gimnazija Varaždina
  • Škola za cestovni promet, Zagreb
  • III. gimnazija Zagreb
  • Srednja škola ban Josip Jelačić, Zaprešić

Škola mreže koja promiče zdravlje na strukturiran i sustavan način obraća pažnju na zdravlje i dobrobit učenika i školskog osoblja kao dio plana škole. Uloga mreže SHE je djelovati kao europska platforma za promicanje zdravlja u školama pružajući informacije, potičući istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje u školama, potičući zajedničku suradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i promicanja zdravlja u školama.