Primjena rezultata istraživanja o zdravstvenom ponašanju učenika (HBSC) u životu i radu škole (SHE) – pilot-projekt

Povodom pilot-projekta Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika (Health Behaviour of School Children HBSC) i Škole koje promiču zdravlje (Schools for Health in Europe SHE), Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Agencija za odgoj i obrazovanje te Srednja škola Pregrada organiziraju fokus grupe i prezentacije profesorima i učenicima kako bi podignuli svijest o zdravstvenom ponašanju učenika i omogućili školama lakše motivacijske intervencije s učenicima. Svečano obilježavanje pilot-projekta će se održati u petak 25. siječnja 2019. g. u 13:20 u Srednjoj školi Pregrada.


Pilot-projekt se provodi u dvije srednje škole u Hrvatskoj te u još četiri zemlje: Republika Moldavija, TFY Makedonija, Škotska (UK), Wales (UK). Za potrebe ovog projekta su se koristili novi podaci iz istraživanja HBSC 2018. godine. Podaci koji su dostavljeni školama odnose se na pet različitih indikatora: tjelesna aktivnost, zadovoljstvo školom, korištenje društvenih mreža, konzumacija alkohola i pušenje cigareta. Cilj projekta je da škole na temelju dobivenih podataka planiraju nove aktivnosti koje promiču zdravlje.

Promicanje zdravlja u školama možemo opisati kao „bilo koju aktivnost koju poduzimamo da bismo unaprijedili i zaštitili zdravlje svih unutar školske zajednice“. Promicanje zdravlja u školama uključuje zdravstveno obrazovanje koje se podučava u razredu, no ono uključuje i napore za stvaranjem zdrave školske okoline, školske politike i nastavnog plana i programa. Promicanje zdravlja u školskom okruženju je pristup cijele škole i uključuje više od škole koja provodi aktivnosti promicanja zdravlja. Škola koja promiče zdravlje bavi se zdravljem i blagostanjem na sustavni i integrirani način prema pisanom planu ili politici škole.

Uloga mreže SHE je djelovati kao europska platforma za promicanje zdravlja u školama pružajući informacije, potičući istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje u školama, potičući zajedničku suradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i promicanja zdravlja u školama.