Prvi “zdravi školski vrt”

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu postala je mentor zdravog školskog vrta “Živjeti zdravo”. Prvi zdravi školski vrt obišli su ministar zdravlja prim. Siniša Varga te ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar i ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Tamara Poljičanin.

U Slavonskom Brodu prvi “zdravi školski vrt”

Slavonski Brod, 29. svibnja 2015. Ministar zdravlja prim. Siniša Varga, ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar i ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. sc. Tamara Poljičanin obišli su prvi zdravi školski vrt “Živjeti zdravo” u srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu. Promicanje pravilne prehrane u vrtićima i školama sastavni je dio nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Jedna od strategija koja se provodi u cilju promicanja pravilne prehrane u vrtićima i školama jest „Zdravi školski vrt“.  Srednja škola Matije Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda škola je mentor Zdravog školskog vrta u Republici Hrvatskoj, a kao škola koja ima najveći školski vrt, u suradnji s Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo provodit će sljedeće aktivnosti:

  • Edukaciju i mentoriranje školskih vrtova u drugim školama
  • Procjenu postojeće situacije o sudjelovanju lokalnih proizvođača prehrambenih proizvoda u školskoj prehrani
  • Razvoj novih partnerskih odnosa između lokalnih proizvođača hrane, prehrambene industrije i škole u cilju izravne nabave hrane po nižim cijenama
  • Osiguravanje informacije o lokalnim prehrambenim proizvodima
  • Procjenu znanja i odnosa učenika prema lokalnim prehrambenim proizvodima

O Srednjoj školi “Matije Antuna Reljkovića”

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića djeluje u kontinuitetu od 1959. godine. Od tada pa sve do danas, jedina je srednja strukovna škola  u tom dijelu Posavine i Brodsko-posavske županije koja obrazuje učenike u području poljoprivrede, veterine, šumarstva, ekologije, prehrane i geodezije. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića teži prihvaćanju promjena u odgojno-obrazovnom procesu koje su stručno i  znanstveno provjerene i čije su prednosti dokazane.

Škola stalno traži novine i usavršava organizaciju rada te stvaralački rješava probleme u odgoju i obrazovanju.  Orijentirana je prema gospodarstvu svojeg kraja, pa njena uspješnost ovisi o zainteresiranosti, potpori i suradnji okoline u kojoj djeluje. Škola razvija punu i snažnu nacionalnu svijest kao bitnu sastavnicu učeničkog osobnog identiteta. Svakom učeniku omogućuje puni razvoj osobnih mogućnosti i usvajanje raznih spoznaja.  Priprema učenike za zrelo i samostalno odlučivanje i potiče ga na razvijanje pozitivne slike o sebi. U školi se potiču učenici na slobodu stvaranja i poduzetničke ideje kako bi iskoristili prirodno bogatstvo Slavonije i Republike Hrvatske. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića nastoji biti po mjeri učenika i potpuno individualizirati odgojni proces koji se odvija u skladu sa sposobnostima i mogućnostima svakog učenika kroz mnoštvo kreativnih izbornih, fakultativnih i slobodnih programa.

Snaga obrazovanja u školi M. A. Reljković  su:

  • učionice na otvorenom,
  • kontinuirano uvođenje novih tehnologija u nastavu,
  • učenje na radnom mjestu,
  • razvoj poduzetništva u školi,
  • uzgoj zdrave hrane, voća i povrća

Do sada je u školi realizirano 19 različitih projekata u ukupnom iznosu od 5.676.802 Eura.

 

Moto škole: A  Non progredi est regredi –  Tko ne napreduje, nazaduje.