Nacionalni monitoring invazivnih vrsta komaraca

Temeljem inicijative Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je 2017. godine na području cijele Hrvatske nastavljena provedba nacionalnog monitoringa invazivnih vrsta komaraca kroz mrežu županijskih zavoda za javno zdravstvo i u suradnji s Odjelom za biologiju Sveučilišta u Osijeku.

Determinacija komaraca je provedena u Zagrebu, Puli, Splitu, Rijeci i Osijeku. Ovipozicijskim klopkama su od svibnja do studenog 2017. g. dva puta mjesečno prikupljani podaci o nalazima invazivnih komaraca roda Aedes, osobito u područjima za koje nisu postojali podaci. Ovipozicijske klopke su relativno jednostavna i jeftina metoda za nadzor i rano otkrivanje invazivnih vrsta komaraca na mjestima ulaska. Podaci o zastupljenosti komaraca na području Hrvatske služe za izradu karte rasprostranjenosti žarišta, izradu jedinstvene nacionalne baze podataka te procjenu rizika za vektorske zarazne bolesti.

Provedeni nacionalni monitoring je potvrdio prisutnost azijskog tigrastog komarca (Aedes albopictus) u svim županijama, osim u Požeško–slavonskoj županiji i Virovitičko–podravskoj županiji. Također je potvrđen nalaz komarca (Aedes japonicus) u županijama u kojima tijekom 2016. godine nije bio zabilježen.

Postojeći uvjeti potrebni za razvoj i razmnožavanje te prisutni vektorski potencijal determiniranih komaraca uz eventualnu pojavnost uzročnika mogu imati značajan utjecaj na širenje zaraznih bolesti. Prekomjerna brojnost jedinki komaraca zbog povoljnih životnih uvjeta kao i zbog povećanih migracija ljudi i transporta roba postaje sve izraženiji problem za ljudsko zdravlje te je potrebno osvijestiti javnost o važnosti i načinima sprečavanja razmnožavanja i širenja komaraca. Provedba nacionalnog monitoringa je odličan primjer suradnje gotovo svih uključenih institucija u Hrvatskoj.

Preuzmite cjeloviti Izvještaj o provedbi nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske 2017.

Pročitajte i:

Izvjestaj o provedbi nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske 2016.