Smjernice za proizvođače predmeta široke potrošnje

Stupanjem na snagu Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (NN 80/2018) pojednostavljen je postupak prijave proizvođača predmeta opće uporabe u svrhu poticanja gospodarstva. Kako bi se pružila podrška za kvalitetnu i praktičnu provedbu zakonskih propisa, izrađene su Smjernice za proizvođače predmeta široke potrošnje.

Namjena ovih Smjernica je da se svim subjektima u poslovanju s predmetima opće uporabe koji se bave proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe (predmeta široke potrošnje) pruži podrška za kvalitetnu i praktičnu provedbu zakonskih obveza definiranih Zakonom o predmetima opće uporabe („Narodne novine“ br. 39/13, 47/14 i ) i ostalim podzakonskim aktima.

Prema postojećim obvezama subjekti u poslovanju s predmetima opće uporabe dužni su osigurati zdravstvenu ispravnost i sigurnost sirovina i proizvoda kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije, koje su pod njihovom kontrolom.

U tom smislu, Smjernice se odnose na zahtjeve u pogledu zdravstvene ispravnosti/sukladnosti kojima moraju udovoljavati sirovine i djelatne tvari koje se koriste u proizvodnji predmeta široke potrošnje, posuđa, pribora, opreme i uređaja za proizvodnju predmeta široke potrošnje, ambalaže za predmete široke potrošnje i kozmetičkih proizvoda.

Izrađene su 2019. godine u Odjelu za predmete opće uporabe Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s Odjelom za predmete opće uporabe i zaštitu od buke Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva. Smjernice nisu pravno obvezujuće, ali mogu biti koristan alat uz postojeće obveze proizašle iz zakona kojim su uređeni predmeti opće uporabe te ne predstavljaju službeno tumačenje propisa.

Preuzmite cijeli dokument Smjernice za proizvođače predmeta široke potrošnje

English version: Guidelines for Manufacturers of Common Use Items