Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2017./2018. (4. 2. 2018.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 4. 2. 2018. godine, službeno registrirano ukupno 31 714 oboljelih od gripe, od čega je najviše prijava (8869) stiglo u posljednjem, petom tjednu 2018. godine.

To upućuje da se i dalje nalazimo u uzlaznoj fazi epidemije gripe te je za očekivati da će se ubrzo postići plato epidemije u trajanju od nekoliko tjedana tijekom veljače, nakon čega će broj oboljelih postupno padati. Najveći je broj ukupno oboljelih zabilježen na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Splitsko dalmatinske županije.

Grafikon 1. Broj prijava gripe prema županijama u 5. tjednu zaključno s 4. 2. 2018. god.

Grafikon 2. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe prema županijama na dan 4. 2. 2018.

Kao i prethodnih sezona, najveća je incidencija gripe u djece predškolske i školske dobi, a najmanja u osoba u dobi od 65 godina i starijih.

Grafikon 3. Incidencija oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u sezoni 2017./2018.

Uz sezonu gripe se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

Tjedno kretanje gripe prema broju pristiglih prijava o oboljelima od gripe u Hrvatskoj u posljednjih pet sezona gripe prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje gripe u posljednjih pet sezona

Što se tiče cirkulirajućih virusa gripe na području Hrvatske, prema podacima laboratorija Nacionalnog referentnog centra za gripu pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, među pozitivnim uzorcima koji čine 52 posto uzoraka analiziranih na gripu u 5. tjednu, bilježi se udjel virusa gripe A (24 %), i dalje prevladava virus gripe B (76 %) i to Yamagata linija. Među uzorcima s potvrđenim virusom gripe A je 30 % A(H3N2), a 70 % A(H1N1).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti se i u ostalim državama Europske unije bilježi porast aktivnosti virusa gripe, pri čemu istovremeno cirkuliraju oba tipa, A i B, s geografski različitom zastupljenošću pojedinih tipova unutar regije.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.