Održana prva radionica reorganiziranog Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

U 2018. godini započelo se s planiranjem i pripremama provedbe prve faze reorganiziranog Nacionalnog preventivnog programa (NPP) ranog otkrivanja raka vrata maternice na regionalnoj  razini (pilot projekt), koja uključuje novi pristup probirnog testiranja, a provodit će se u Virovitičko-podravskoj županiji.

Virovitičko-Podravska županija odabrana je za pilot projekt prema kojemu će se u Hrvatskoj omogućiti novi pristup u ranom otkrivanju raka vrata maternice koji se zasniva na primarnom probirnom testiranju na humani papiloma virus (HPV), citološkom probiru Papa-testom i kotestiranju (Papa test i test na HPV) za žene određene dobi ciljane populacije.

U sklopu priprema za aktivnosti provedbe reorganiziranog Programa, u Virovitici u Dvorani vijećnice županije 19. prosinca 2019. održana je prva edukacijska radionica za zdravstvene radnike nositelje programskih aktivnosti „Prva faza reorganiziranog NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice – organizacija, provedba, praćenje na području Virovitičko-podravske županije“.

Svrha i cilj radionice i okruglog stola, koju su organizirali Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“  Virovitičko – podravske županije, je bila informirati i educirati provoditelje o planu i protokolu provedbe prve faze reorganiziranog Programa s novim pristupom, održati raspravu o budućim koracima koji su potrebni za provedbu te temeljem zaključaka donesenih tijekom rasprava izraditi okvirni plan aktivnosti za 2020. godinu. Dodatni cilj je bio doprinos prevenciji i programu probira raka vrata maternice te unaprjeđenju i promicanju zaštite zdravlja žena u Hrvatskoj. Na radionici je sudjelovalo 60-ak sudionika, liječnika ginekologa, medicinskih sestara, specijalista i specijalizanata epidemiologije i javnog zdravstva  te drugih stručnjaka uključenih u provedbu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Sudionike radionice pozdravili su dr. Dunja Skoko Poljak načelnica sektora za javno zdravstvo  Ministarstva zdravstva, ravnatelj županijskog zavoda za javno zdravtsvo  „Sveti Rok“  Virovitičko – podravske županije prim. mr. sc. Miroslav Venus, predsjednik Povjerenstva za koordinaciju Nacionalnog programa protiv raka vrata maternice prof. dr. sc. Ante Ćorušić i župan Virovitičko – podravske županije gosp. Igor Adrović, koji su naglasili važnost nastavka provedbe organiziranog probira i ranog otkrivanja raka vrata maternice, jer doprinose prevenciji i povoljnijim ishodima liječenja malignih promjena vrata maternice žena.

U sklopu radionice održana su predavanja o organizaciji prve faze reorganiziranog Programa, primarnom citološkom testiranju za žene u dobi 20 do 29 godina, kotestiranju (HPV+ Papa test) za žene u dobi 30 do 34 godine, primarnom testiranju na HPV za žene u dobi 35 do 64 godine, kolposkopskim pregledima, planu za prikupljanje podataka za praćenje i evaluaciju iz postojećih rutinski prikupljanih podataka o zdravstvenim uslugama i Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), planovima i mogućnostima informativnih i promotivnih aktivnosti te izazovima i mogućnostima za poboljšanje rezultata u NPP suradnjom s povjerenstvom za primarnu zdravstevnu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora.

Okrugli stol „Program prevencije raka vrata maternice: postignuća, izazovi, akcije“

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici ginekologa na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, patronažnih medicinskih sestara, predstavnik i članovi povjerenstva za koordinaciju Programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, nacionalni i županijski koordinatori Programa, predstavnik županijskog zavoda za javno zdravstvo Virovitičko podravske županije te predstavnik organizacija civilnog društva. U raspravi su sudionici iz Virovitičko – podravske županije istaknuli problem teško dostupnih žena koje nemaju izabranog ginekologa (ili zdravstvenog osiguranja) i potrebu jačanja kapaciteta odnosno rješavanja izazova nedovoljnog broja ginekoloških timova i stručnjaka za kolposkopiju. Navedena je potreba revidiranja stručnih smjernica te izrade i primjene završne verzije protokola reorganiziranogorganiziranog probira.

Kao glavni preduvjeti za provedbu na nacionalnoj razini navedeni su uvođenje novih dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP) i dijagnostičko-terapijskih skupina (DTS) u sklopu aktivnosti reorganiziranog NPP u šifrarnike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i njihovo odgovarajuće praćenje kako bi se mogla vrednovati provedba programa i rad zdravstvenih radnika, jačanje ljudskih resursa i njihovih kapaciteta za provedbu programa te izrada funkcionalne informacijske platforme odnosno aplikacije koja će omogućiti praćenje i vrednovanje te bolju koordinaciju provedbe Programa. Razvoj aplikacije za praćenje provedbe programa se već dugo planira, izrađena je tehnička specifikacija i prijedlog razvoja koji je stavljen visoko na listu prioriteta u Ministarstvu zdravstva i HZZO-u, te se čekaju financijske mogućnosti za realizaciju.

Također, izneseni su neki prijedlozi za poboljšanje organizacije i provedbe kako na županijskoj tako i na nacionalnoj razini poput osiguranja dobre baze podataka žena u ciljnoj skupini i njeno kontinuirano ažuriranje, ciljanog informiranja javnosti, posebice ciljne populacije žena promocijom programa probira putem novijih i modernijih načina, digitalnih medija kao što su internet, youtube kanal i društvene mreže, te osiguranja standardiziranog i ujednačenog praćenja DTP postupaka i DTS šifri u sklopu dijagnostike i liječenja premalignih i malignih promjena na vratu maternice.

Posebno je istaknuta važnost razvoja sustava prikupljanja i praćenja podataka koji će omogućiti praćenje ishoda liječenja, stadija bolesti i preživljenja žena liječenih od nemalignih i malignih promjena vrata maternice kroz NPP te odgovarajuće međunarodno i nacionalno  izvještavanje i vrednovanje provedbe programa, uz dodatne tehničke funkcionalnosti za poboljšanje prijava maligne neoplazme i prikupljanja zakonom propisanih onko obrazaca, poput automatskog podsjetnika unutar aplikacije koji prije zaključivanja pacijentice podsjeti liječnika u primarnoj ili sekundarnoj razini zdravstvene zaštite da pošalje te statističke obrasce. Sustav praćenja koji će omogućiti uvid u odaziv i ishode liječenja na svim razinama provoditelja programa istaknut je kao dobar motivator i kontrola budućeg rada svih sudionika programa. Također, istaknuta je potreba uključivanja patronažne sestre u liječnički tim primarnog ginekologa te važnost uključivanja liječnika obiteljske medicine i njihova uloga u edukaciji, poticanju i motiviranju žena za odaziv na preventivne preglede.

NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice

Provedba NPP ranog otkrivanja raka vrata maternice kao organiziranog probira koji za probirni test koristi konvencionalno citološko testiranje (PAPA test) na ciljanoj populaciji žena u dobi između 25 i 64. započela je 2012. godine. Cilj je poboljšanje rezultata oportunističkog probira, rano otkrivanje raka vrata maternice i promjena koje mogu dovesti do raka, smanjenje njegove pojavnosti i smrtnosti te poboljšanja kvalitete života i održavanja zdravlja žena ciljane populacije. Nakon prvog kruga, nacionalni program je privremeno zaustavljen radi rješavanja tehničkih i infrastrukturnih problema, a trenutno se provode pripremne aktivnosti za regionalnu provedbu prve faze reorganiziranog programa (pilot projekt) u Virovitičko – podravskoj županiji.

Svrha i cilj provedbe prve faze reorganiziranog Programa je testiranje izvedivosti prijedloga protokola s novim pristupom (primarnim testiranjem na HPV) kako bi se završna verzija mogla prilagoditi za provedbu na nacionalnoj razini temeljem podataka praćenja i iskustava prve faze provedbe (pilot projekta ), odnosno procijeniti novi pristup provedbe programa probira za rak vrata maternice i utvrditi potrebne preduvjete i resurse za planiranje i organiziranje potpune implementacije stručnih smjernica na nacionalnoj razini.

Iako postoje određeni izazovi koje još treba riješiti za uspješnu provedbu pilot projekta, ginekolozi, patronažne sestare i drugi sudionici iskazali su spremnost na suradnju u provedbi organiziranog porobira i pozitivan stav prema nastavku provedbe aktivnosti reorganiziranog nacionalnog programa, što je uz dobru organizaciju, koordinaciju, umrežavanje stručnjaka i nacionalnih resursa te praćenje vrlo važan element svakog uspješnog programa za unaprijeđenje i očuvanje zdravlja.

 

Više o radionici i o programu možete pročitati na poveznicama: Radionica “Prva faza reorganiziranog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice ” i U Virovitici održana radionica i okrugli stol na temu provođenja prve faze Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice

 

Prijedlog_protokola_reorganiziranog_programa_DRAFT (10.2.2020.)