Međunarodni dan ljudske solidarnosti

Jedan od utemeljitelja suvremene sociološke znanosti, Francuz Émile Durkheim, u svojim djelima je sustavno obrađivao pojam solidarnosti, pritom je opisujući kao temelj opstanka i funkcije svake društvene zajednice tijekom ljudske povijesti. Ipak, konceptualizacija društva kao strukture utemeljene na međuljudskoj solidarnosti nije nastala tek u devetnaestome stoljeću, u doba Durkheimova djelovanja, već se od pamtivijeka odražava kroz poimanje čovjeka u gotovo svim poznatim religijskim i filozofskim tradicijama. Solidarnost se u smislu zauzimanja čovjeka za čovjeka ne nameće samo kao etički imperativ, nego i kao preduvjet napretka ljudskog roda.

Ujedinjeni narodi su 8. rujna 2000. godine usvojili Milenijsku deklaraciju kao glavni programski dokument kojim zemlje članice nastoje unaprijediti međunarodne odnose i ostvariti ciljeve održivog razvoja u 21. stoljeću. Uz slobodu, jednakost, snošljivost, poštovanje prema prirodi i odgovornost, solidarnost je istaknuta kao jedan od glavnih principa i vrijednosti međuljudske suradnje. Rastuće socijalne razlike i političko-ekonomska nestabilnost koje pogađaju velik dio svjetskoga pučanstva najbolje ilustriraju kako potreba za solidariziranjem s najpotrebitijima nije samo apstraktan ideal, nego kardinalna potreba suvremenoga svijeta. Primjerice, u državama članicama OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj), gospodarski najrazvijenijim zemljama svijeta, omjer prosječnog mjesečnog dohotka između najbogatijih 10% i najsiromašnijih 10% stanovništva porastao je s 7:1 na 9:1 u posljednjih 25 godina. U slabije razvijenim zemljama socijalne razlike između društvenih slojeva istovremeno su doživjele još dramatičniji porast.

Radi borbe protiv siromaštva i društvene nejednakosti te poticanja jednolikog socijalnog i ekonomskog razvoja u svijetu, Ujedinjeni narodi su sukladno Ciljevima održivog razvoja 20. prosinca 2002. godine donijeli odluku o utemeljenju Svjetskog fonda solidarnosti. Od svog osnivanja ova institucija provela je brojne humanitarne programe u suradnji s brojnim vladama i ostalim organizacijama u sklopu Ujedinjenih naroda. Od 2005. godine datum osnivanja Svjetskog fonda solidarnosti obilježava se kao Međunarodni dan ljudske solidarnosti.