Međunarodni dan obitelji 2022. g.

Tijekom osamdesetih godina prošloga stoljeća, Ujedinjeni narodi počeli su posvećivati posebnu pozornost pitanjima vezanima za obitelj. 1983. g. je Povjerenstvo za socijalni razvoj, temeljem preporuka Ekonomskog i socijalnog vijeća, zatražilo od glavnog tajnika u svojoj rezoluciji o ulozi obitelji u procesu razvoja (1983/23) intenzivnije napore na promicanju svijesti o problemima i potrebama obitelji među donositeljima odluka i u javnosti, kao i o učinkovitim načinima zadovoljavanja ovih potreba. Nakon brojnih rezolucija Ekonomskog i socijalnog vijeća i u koordinaciji s ostalim međunarodnim organizacijama, Opća skupština Ujedinjenih naroda je 1990. godinu proglasila Međunarodnom godinom obitelji, a od 1993. g. se 15. svibnja svake godine obilježava kao Međunarodni dan obitelji. Ovaj dan pruža priliku za promicanje svijesti o pitanjima koja se odnose na obitelj i proširivanje znanja o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utječu na obitelji.

Dana 25. rujna 2015. g., 193 države članice Ujedinjenih naroda jednoglasno su usvojile Ciljeve održivog razvoja. Politike i programi usmjereni na obitelj su od vitalnog značaja za postizanje mnogih od ovih ciljeva. Cilj ovogodišnje teme, “Obitelji i urbanizacija”, jest promicanje svijesti o važnosti održivih urbanih politika prilagođenih obitelji. Urbanizacija je jedan od najvažnijih megatrendova koji oblikuju naš svijet te život i svakodnevicu obitelji diljem svijeta. Održiva urbanizacija povezana je s postizanjem nekoliko ciljeva održivog razvoja, kao što su iskorjenjivanje siromaštva, zdrav život i blagostanje, sigurnost i uključivost u gradovima i ostalim naseljima te smanjenje nejednakosti.