Predstavljanje publikacije „Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. – 2015. Osnovni pokazatelji“

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo 21. prosinca 2016. održano je predstavljanje publikacije „Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014. – 2015. Osnovni pokazatelji“. Uvodnu riječ je održala Pomoćnica ministra zdravstva, prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med. Nazočnima se obratio i Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. te Voditelj Službe za javno zdravstvo doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med. Rezultate istraživanja prikazali su prim. dr. sc. Vlasta Dečković-Vukres, dr. med, dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med., dr. sc. Marijan Erceg, dr. med i doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med.

Europska zdravstvena anketa (EHIS) je standardizirana zdravstvena anketa koja se provodi redovito, svake pete godine istovremeno u svim zemljama članicama EU. Prvi ciklus ankete proveden je u većini zemalja EU tijekom 2007. – 2010. godine. Hrvatska u tom ciklusu nije sudjelovala, već je po prvi put sudjelovala u drugom ciklusu provođenja ove ankete koji se u svim EU zemljama odvijao 2013.- 2015. godine. Ovu anketu u Hrvatskoj je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva u razdoblju od travnja 2014. do ožujka 2015. godine metodom anketiranja licem-u-lice na papirnatim upitnicima i telefonskim anketiranjem.

Ciljana populacija Europske zdravstvene ankete  bile su sve osobe u dobi od 15 i više godina koje žive u privatnim kućanstvima na teritoriju Republike Hrvatske. Uzorak je pripremljen u Državnom zavodu za statistiku i obuhvatio je 3.140 kućanstava iz cijele Hrvatske, unutar kojih su anketirani svi pojedinci koji su u trenutku anketiranja imali minimalno navršenih 15 godina, ukoliko su pristali na anketiranje.

Na upitnik je ukupno odgovorilo 5.446 ispitanika. Podaci iz ankete su reprezentativni za stanovništvo Republike Hrvatske iz kojeg je uzet uzorak, što znači da se rezultati ove ankete mogu poopćiti na cjelokupno stanovništvo Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina koje živi u privatnim kućanstvima.

Upitnik se sastojao od četiri modula:

  • Osnovna demografska i socioekonomska obilježja
  •  Zdravstveno stanje
  •  Korištenje zdravstvene zaštite
  •  Odrednice zdravlja

Osnovni pokazatelji dobiveni iz Europske zdravstvene ankete prikazani su u publikaciji. Oni pružaju uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva Republike Hrvatske. Moći će se primijeniti u svrhu identificiranja prioritetnih zdravstvenih problema, kao i planiranja i evaluacije aktivnosti na području promicanja zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite.

Publikaciju možete pronaći na ovoj stranici

 

 

 

Tagovi