Promotivne aktivnosti i organizirani probir na karcinom dojke u naselju Kozari bok

Pripadnici romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj imaju specifičan socio-ekonomski položaj uvjetovan njihovim statusom kada se radi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti, jer se suočavaju s različitim izazovima povezanim sa socijalnom isključenošću i siromaštvom, što značajno utječe na njihovu nejednakost i jaz između Roma i ostalog stanovništva u području zdravstvene zaštite. Socio-ekonomska nejednakost romske populacije predstavlja trajan izazov za programe zdravstvene zaštite, a njihov je zdravstveni status izravno povezan sa socijalnim odrednicama zdravlja, jer velik dio romske populacije živi u nezdravijim uvjetima života te im je zdravlje općenito lošije u usporedbi s većinskom populacijom.

Shodno navedenom su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo – Odjel za zaštitu zdravlja ranjivih skupina Službe za javno zdravstvo i Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost Službe za promicanje zdravlja u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ 29. rujna 2017. god. organizirali zdravstvenu akciju u zajednici za pripadnice romske nacionalne manjine u naselju Kozari bok u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. U preventivnoj akciji ispred Doma zdravlja Zagreb – Istok u Kozari boku žene pripadnice romske nacionalne manjine imale su priliku u naselju obaviti organizirani probir na karcinom dojke u vozilu s uređajem za mobilnu mamografiju te dobiti besplatno savjetovanje o tjelesnoj masi i prehrani.

Ovakvom je akcijom potvrđeno da sektor zdravstva uspješno surađuje na području unapređenja zdravlja Roma, kako u kontekstu donošenja javnih politika, tako i u smislu praktičnog rada na terenu.