Prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 1. lipnja 2012. godine proglasio 6. lipnja „Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj“. Taj je Dan Hrvatski sabor utemeljio jer je 6. lipnja 1880. g. naredbom Kraljevske zemaljske vlade, odjel unutarnji, proglašen Statut kraljevskog Zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu, kako se tada zvala Klinika za psihijatriju Vrapče (naredba broj 11.324 od 6. lipnja 1880. g.),  da se osvijesti činjenica da su prava osoba s duševnim smetnjama, unatoč nizu deklaracija, rezolucija i zakonskih rješenja ugrožena te da je neophodno potrebno:

 • ukazivati na još uvijek široki spektar nedovoljno osiguranih prava duševnih bolesnika;
 • poticati sve aktivnosti usmjerene na pretvaranje univerzalno prihvaćenih načela u svakodnevnu praksu hrvatske psihijatrije;
 • poticati pravedan odnos cijelog hrvatskog društva prema duševnim bolesnicima.

Od proglašenja Dana prava osoba s duševnim smetnjama 2012. godine Hrvatska psihijatrijska zajednica u suradnji s raznim institucijama i nevladinim udrugama obilježava Dan prava osoba s duševnim smetnjama Raznim manifestacijama, simpozijima, okruglim stolovima i proglasima, se nastoji najširu javnost i stručnjake s područja mentalnog zdravlja senzibilizirati za ovu specifičnu problematiku i potaknuti ih na prihvaćanje i prakticiranje univerzalnih načela o pravima duševnih bolesnika u svakodnevnom životu i praksi.

Krajem prošle godine je Svjetska psihijatrijska asocijacija (engl. World Psychiatric Association – WPA), podsjetivši još jednom na probleme prava osoba s duševnim smetnjama, uputila svim nacionalnim psihijatrijskim udrugama „listu prava za osobe s duševnim smetnjama“, s porukom da se ona proslijedi svim nadležnim državnim institucijama, u prvom redu vladama,  kako bi ih se ponovo upozorilo i od njih zatražilo da osiguraju da osobe s duševnim smetnjama ne budu diskriminirane i da ih se tretira kao i sve druge građane.

Povelja o pravima osoba s duševnim smetnjama

Svjetska psihijatrijska asocijacija (WPA), globalna organizacija koja predstavlja gotovo 250.000 psihijatara, potiče vlade svih zemalja da osiguraju da se osobe s psihičkim bolestima, invalidnošću i smetnjama mentalnog zdravlja ne diskriminiraju na temelju statusa svog mentalnog zdravlja i da se prema njima odnosi kao prema ravnopravnim građanima koji uživaju prava jednaka pravima drugih građana.

WPA podržava napore međunarodne zajednice, iskazane nizom međunarodnih sporazuma i konvencija o ljudskim pravima, konkretno UN-ovom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom (CRPD). WPA ponavlja da osobe s psihičkim bolestima, invalidnošću ili  smetnjama mentalnog zdravlja imaju sposobnost zadržati i koristiti svoja prava, te bi prema tome trebali biti tretirani jednako drugim građanima. Ovo uključuje, ali nije ograničeno, na sljedeće:

 1. Pravo na pristupačnu i dostupnu psihičku i fizičku zdravstvenu skrb;
 2. Pravo na samostalni život u zajednici kao i drugi građani;
 3. Pravo na rad, mogućnosti zaposlenja i zaštite na radnom mjestu, uključujući afirmativne radnje, kao što je to dostupno drugim građanima;
 4. Pravo na primjereni prihod da se zadovolje osnovne potrebe za hranom, smještajem, odjećom i drugim osnovnim potrebama;
 5. Pravo na pristupačan, integriran i dostupan smještaj (stanovanje);
 6. Pravo na obuku i obrazovanje kakvo je omogućeno drugim građanima;
 7. Pravo na slobodu kretanja i otklanjanje ograničenja na slobodno putovanje;
 8. Pravo posjedovanja, nasljeđivanja i raspolaganja imovinom i dobivanjem odgovarajuće podrške u provođenju istih;
 9. Pravo na sklapanje braka, vlastitu djecu, posvojenje djece te podizanju obitelji, uz dodatnu podršku kada je to potrebno;
 10. Pravo određivanja vlastite budućnosti i donošenja vlastite životne odluke;
 11. Pravo glasovanja i pravo biti birani na javne funkcije;
 12. Pravo na jednako prepoznavanje pred zakonom kao i ostali građani te pravo na punu zaštitu zakona;
 13. Prava na slobodu od okrutnog, nehumanog i ponižavajućeg tretmana i kazne;
 14. Pravo na povjerljivost i privatnost;
 15. Pravo na sudjelovanje u kulturnim i socijalnim aspektima života unutar zajednice te pravo na  prakticiranje religije po svojem odabiru.

Izvor: Hrvatsko psihijatrijsko društvo

 

Nekoliko prizora iz predstave „S druge strane ogledala“ udruge Ludruga – 100 % ljudi. Udruga se bavi promicanjem psihičke raznolikosti i novih modela brige o psihosocijalnom zdravlju unutar zajednice. Predstava je prikazana na Međunarodnoj konferenciju o mentalnom zdravlju “Klijent u središtu” 9. ožujka 2017.