Izvješće s Globalnog ministarskog sastanka o mentalnom zdravlju

Prvi Globalni ministarski sastanak o mentalnom zdravlju „Jednakost u mentalnom zdravlju u 21. stoljeću“ održan je u Londonu 9. i 10. listopada 2018. godine. Sastanak je organizirala vlada Velike Britanije u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. OECD) uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) s namjerom  da potakne globalne akcije za unapređenje mentalnog  zdravlja. Predstavnici Republike Hrvatske na ovom sastanku kojem je prisustvovalo više od 400 sudionika iz čitavog svijeta bili su: pomoćnik ministra zdravstva, izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš i izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Glavni ciljevi sastanka su bili:

  • Potaknuti globalnu inicijativu za unapređenje mentalnog zdravlja, smanjenje stigme,  razvoj sustava zaštite mentalnog zdravlja u zajednici i promicanje pristupa uslugama čija je učinkovitost temeljena na dokazima.
  • Usvojiti globalnu deklaraciju koja obvezuje na političko djelovanje u cilju unapređenja mentalnog zdravlja.
  • Postaviti temelje za kontinuiranu globalnu akciju redovitim godišnjim sastancima.

Na skupu je istaknuto da su mentalne bolesti, s obzirom na visoku prevalenciju i posljedice po kvalitetu života kako pojedinca, tako i društvene zajednice, jedan od vodećih zdravstvenih prioriteta i najvažnijih globalnih zdravstvenih izazova 21. stoljeća. Iz tog je razloga od vitalnog značaja suočavanje i borba s globalnim teretom mentalnih bolesti djelovanjem na smanjenju stigme, promicanjem i unapređenjem mentalnog zdravlja provedbom učinkovitih intervencija u zajednici.

Ovom su prigodom održane radionice o sljedećim temama: djeca, mladi i suvremene generacije; podržavajuće društvo: stvaranje uvjeta za uključivanje, prevenciju i oporavak; pravedno društvo: borba protiv stigme i diskriminacije; stvaranje inkluzivnih društava; sustavi zaštite mentalnog zdravlja u različitim zemljama; istraživanje i budućnost mentalnog zdravlja; te ekonomija i ulaganje u mentalno zdravlje.

Zaključeno je da dobra praksa utemeljena na dokazima, bilo da je preventivna ili usmjerena na liječenje i oporavak, zahtijeva sudjelovanje svih dionika u društvu kao i intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju. Zaštita mentalnog zdravlja se treba provoditi u zajednici, gdje ljudi žive, rade i školuju se. Neophodno je povećati financijska ulaganja u sustav zaštite mentalnog zdravlja i preusmjeriti zdravstveni sustav prema intervenciji u zajednici, da se osnaže pojedinci i cjelokupna zajednica u zaštiti mentalnog zdravlja. Krajnji cilj svake terapijske intervencije treba biti potpuni oporavak osobe oboljele od mentalnog poremećaja, što podrazumijeva tjelesnu, psihičku i socijalnu rehabilitaciju odnosno povratak socijalne uloge i potpunu ponovnu integraciju u zajednicu osobe oboljele od mentalnog poremećaja. „Ništa o nama bez nas“ je slogan koji mobilizira stručnjake po iskustvu odnosno osobe koje imaju iskustvo mentalnog poremećaja i uspješnog oporavka, na aktivno i ravnopravno sudjelovanje u terapijskim intervencijama i procesima oporavka. Stručnjaci po iskustvu moraju biti ravnopravni članovi timova koji pružaju usluge zaštite mentalnog zdravlja, pa je, sukladno tome, svakom radionicom na skupu supredsjedavao stručnjak po iskustvu koji je sudjelovao i u panel raspravama. Skup je poslužio kao platforma za razmjenu znanja i iskustava te za promicanje inovacija u području zaštite mentalnog zdravlja.

Drugog dana sastanka su ministri koji su sudjelovali na sastanku usvojili i potpisali Deklaraciju o postizanju jednakosti za mentalno zdravlje u 21. stoljeću, kojom se definiraju temeljni principi zaštite mentalnog zdravlja, prioriteti i globalni ciljevi te politička volja i predanost u zajedničkom djelovanju na promicanju, unapređenju i zaštiti mentalnog zdravlja sukladno politici Svjetske zdravstvene organizacije, Akcijskom planu mentalnog zdravlja 2013 –  2020, poštujući  rezoluciju Vijeća za ljudska prava UN-a  te Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom.


Deklaracija o postizanju jednakosti za mentalno zdravlje u 21. stoljeću (PDF, 812 KB)