Prvi puta u cijeloj Hrvatskoj besplatno cijepljenje protiv HPV infekcije za djevojčice i dječake

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskim društvom za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskim epidemiološkim društvom Hrvatskog liječničkog zbora, a uz potporu Ministarstva zdravlja RH, organizirao je edukaciju o novostima i izmjenama u Programu cijepljenja s naglaskom na cjepivo protiv HPV-a i DiTe-a. Edukacija je bila stručno organizacijskog aspekta, namijenjena liječnicima školske medicine i epidemiologije. Edukaciji je prisustvovalo preko 160 sudionika.

Edukaciju je otvorila i općenito o novostima u Programu cijepljenja govorila dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a.

U prvom dijelu govorilo se novostima u svezi cijepljenja protiv difterije i tetanusa gdje je s gledišta epidemiologije govorio dr. sc. Bernard Kaić, dr. med. Sa stanovišta školske medicine o promjenama u kalendaru cijepljenja govorila je prof. dr. sc. Vesna Jureša, dr. med.

U drugom dijelu edukacije o epidemiologiji HPV-a te o samom cjepivu, razlikama i najnovijim spoznajama informirali su nas eminentni stručnjaci iz tog područja iz HZJZ-a, dr. sc. Bernard Kaić, dr. med. i dr. Vesna Višekruna Vučina, specijalisti epidemiologije.

Dr. Željka Karin, spec. školske medicine, mag. uni., predsjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, podsjetila nas je na važnost savjetovališnog rada u školskoj medicini s naglaskom na zaštitu reproduktivnog zdravlja. O iskustvima u provedbi i odazivu na cijepljenje protiv HPV-a kao primjer dobre prakse govorila je dr. Nataša Dragaš-Zubalj, spec. školske medicine, voditeljica djelatnosti školske medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Dr. Dinka Nakić, specijalist epidemiologije, osvrnula se na organizirani probir za rak vrata maternice.

Aktivno se diskutiralo o promjenama u kalendaru cijepljenja i razmatrale su se nove mogućnosti u docjepljivanju protiv difterije i tetanusa u školskoj dobi. Naglasila se važnost liječnika školske medicine u samoj provedbi cijepljenja kao i potreba za žurnim osnivanjem radne skupine koja bi imala zadatak na vrijeme pripremiti trogodišnji program i provedbeni program cijepljenja za sljedeću godinu.