Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Generalna skupština Ujedinjenih Naroda odabrala je 13. listopada za obilježavanje Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa (International Day for Disaster Reduction – IDDR), čija je svrha promicanje potrebe smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju, ublažavanje i pripremu na svim razinama i uz aktivno sudjelovanje od osobne do nacionalne razine.

Inicijativa je započeta 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja vidi Međunarodni dan za smanjenje katastrofa kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika, što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor. Do 2009. godine se dan smanjenja rizika obilježavao drugu srijedu u listopadu, a nakon 2009. godine je 13. listopada usvojen kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

Ovogodišnji Međunarodni dan za smanjenje katastrofa označava treću godinu pokretanja kampanje “Sendai Seven” i usredotočen je na sedam ciljeva Okvira za smanjenje rizika od katastrofe 2015.-2030. iz Sendaija, koji je usvojen kao globalni plan za smanjenje gubitaka od katastrofe.

Novi okvir za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. iz Sendaija se nastavio na okvirni plan djelovanja iz Hyogoa i daje smjernice i prioritete djelovanja za sljedećih 15 godina.

Ciljevi ovog okvira su: smanjiti smrtnost i broj osoba pogođenih katastrofama do 2030. godine, smanjiti direktne financijske gubitke, štetu na kritičnoj infrastrukturi i prekid rada osnovnih službi, povećati broj država s nacionalnim i lokalnim strategijama za smanjenje rizika od katastrofa, poboljšati međunarodnu suradnju u zemljama u razvoju kroz prikladnu i održivu potporu te povećati dostupnost i pristup sustavima za rano upozoravanje, informacijama o katastrofama i procjenama rizika.

Hrvatska je članica Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa, regionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, čije je osnivanje pokrenuo regionalni Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR).