Procjene rizika zaražavanja djece virusom HGBS-a u Domu Crvenog križa i bližoj okolici na Sljemenu

Temeljem učestalih upita ravnatelja osnovnih škola iz Zagreba o zdravstvenoj sigurnosti djece prilikom boravka u Domu Crvenog križa na Sljemenu, djelatnici Službe za epidemiologiju HZJZ-a i ZZJZ  „dr. Andrija Štampar“ su se uputili na Medvednicu obaviti epidemiološki izvid i utvrditi eventualni rizik zaražavanja učenika virusom HGBS-a.

Pregledom samog objekta utvrđeno je da su prostorije za spavanje i boravak djece vrlo uredne, čiste, bez tragova infestacije glodavcima, što nam potvrđuju i djelatnici objekta. Prostorije za pripremu hrane i objedovanje također su čiste, uredne i  uređene prema higijensko-sanitarnim pravilima, također bez primijećene infestacije glodavcima. Pregled podruma i ostava također je ostavio dojam urednosti. Pregledom postavljanih kutija s otrovnim mekama u objektu nije utvrđena prisutnost glodavaca. Neposredna okolina je pokošena, uređena i nije utvrđena prisutnost  glodavaca. Komunalni otpad se odlaže u odgovarajuće spremnike, što sprečava glodavcima izvor hranjenja. Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo „dr. A. Štampar“ ugovorno provode DDD mjere u samom objektu. S djelatnicima Parka prirode uputili smo se u rudokop, koji obilaze djeca u sklopu boravka na Sljemenu. U samom rudniku, a i bližoj okolici, nije utvrđena prisutnost glodavaca.

Iz utvrđenih činjenica možemo zaključiti da ne postoji neposredna opasnost za eventualni rizik od izlaganja virusu HGBS-a.