Epidemije Marburg virusne bolesti u Tanzaniji i Ekvatorskoj Gvineji

WHO je 22. ožujka 2023 objavio da je kumulativni broj slučajeva Marburg virusne bolesti (MVD) u Ekvatorskoj Gvineji 21 slučaj, uključujući devet potvrđenih i 12 vjerojatnih. Od 21 slučaja, 20 ih je umrlo. Dva potvrđena slučaja prijavljena su iz pokrajine Kie-Ntem, a pet iz pokrajine Litoral.

Ministarstvo zdravstva Republike Tanzanije je 21. ožujka 2023. objavilo epidemiju Marburg virusne bolesti na sjeverozapadu Tanzanije, u okrugu Bukoba regije Kagera. Potvrđeno je ukupno 8 slučajeva do 21. ožujka 2023., uzorci su testirani i potvrđeni u Nacionalnom laboratoriju za javno zdravstvo u Tanzaniji. Pet oboljelih je umrlo, a jedan je bio zdravstveni radnik. Ostala tri potvrđena slučaja nalaze se na liječenju u medicinskim centrima u Tanzaniji. Pod zdravstvenim nadzorom je 161 kontakata oboljelih.

Ovo je prva zabilježena epidemija Marburg virusne bolesti u Tanzaniji. Regija Kagera nalazi se na granici s Ugandom, Ruandom i Burundijem. Stanovništvo ove regije je vrlo mobilno što stvara rizik od prekograničnog širenja. Epidemije ove bolesti već su prijavljene u Ugandi u susjednim regijama trenutačno zahvaćenog područja u Tanzaniji, koje je udaljeno, nije gusto naseljeno i ne posjećuju ga turisti.

Marburg virusna bolest poznata kao Marburška hemoragijska groznica, koju uzrokuje Marburg virus (MARV) teška je bolest u ljudi, sa smrtnosti do 88%. Radi se o neuobičajenoj bolesti koja ima potencijal izazvati epidemije sa značajnom smrtnosti. Sve zabilježene epidemije potječu iz Afrike.

Prvi put je otkrivena 1967., od kada je prijavljeno približno 600 slučajeva u epidemijama u Angoli, Demokratskoj Republici Kongo, Gani, Gvineji, Ekvatorskoj Gvineji, Keniji, Južnoj Africi i Ugandi.

Rizik infekcije MARV-om za EU građane koji putuju ili borave u zahvaćenim regijama Kagera u Tanzaniji i Western Kié-Ntem u Ekvatorskoj Gvineji trenutno je vrlo niska.

Najvjerojatniji put unosa virusa u EU bio bi putem zaraženih putnika, trenutno je malo vjerojatno da će se dogoditi. Ako se slučaj ipak uveze, vjerojatnost širenja virusa unutar EU smatra se vrlo niskom.

Izravan kontakt s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama zaraženih ljudi ili neizravan kontakt s kontaminiranim površinama i materijalima poput odjeće, posteljine i medicinske opreme treba izbjegavati. Preporučljivo je izbjegavati staništa koja bi mogla biti naseljena šišmišima, poput špilja ili rudnika u područjima/zemljama u kojima je prijavljena Marburg virusna bolest, kao i svaki oblik bliskog kontakta sa živim ili mrtvim divljim životinjama, uključujući majmune, šumske antilope, glodavce i šišmiše, te manipulacija ili konzumacija bilo koje vrste mesa divljih životinja.