Izvješće – Rad bolnica u Hrvatskoj u 2016. godini

Na stacionarnim odjelima hrvatskih bolnica se 2016. godine liječilo 733.749 osoba (2015. godine 748.159), uključujući boravke u bolnici zbog poroda, pobačaja i bolničke rehabilitacije. Od toga je 668.000 osoba liječeno na djelatnostima za liječenje akutnih bolesnika, a 65.749 na djelatnostima za liječenje subakutnih i kroničnih bolesnika.

Ukupan broj hospitalizacija na 100 stanovnika iznosi 17,12 (2015. godine je bio 17,46/100 stanovnika), a broj hospitalizacija u bolnicama za liječenje akutnih bolesnika iznosio je 15,59/100 stanovnika.

Ukupno je ostvareno 6.235.190 dana bolničkog liječenja, što znači da je prosječna dužina liječenja iznosila 8,50 dana po jednom boravku (u  2015. godini je bila 8,56 dana, u  2014. godini 8,80 dana, u 2013. g. 8,90, a 2012. g. bila je 9,07 dana po jednom boravku). Od toga je na djelatnostima za liječenje akutnih bolesnika ostvareno 4.247.616 bolničkih dana, što znači da je prosječna dužina liječenja u tim bolnicama iznosila 6,36 dana (u 2015. g. bila je 6,38 dana).

Ukupna je godišnja iskorištenost kreveta u svim hrvatskim bolnicama zajedno 2016. godine iznosila 73,99 % (2015. godine bila je 74,37 %). Na djelatnostima za liječenje akutnih bolesnika je godišnja iskorištenost kreveta 77,87 % (2015. godine bila je 76,28 %).

U dnevnim bolnicama, bolničkim hemodijalizama i jednodnevnim kirurgijama u Hrvatskoj su tijekom 2016. godine  zabilježena 518.806 boravka. Najviše je boravka u dnevnim bolnicama i bolničkim hemodijalizama zabilježeno u internoj medicini (168.306), hemodijalizi (69.560), pedijatriji (56.526), infektologiji (39.153) i psihijatriji (37.203).

Izvješće – Rad bolnica u Hrvatskoj u 2016. godini – možete vidjeti ovdje.