Elektroničke cigarete

Objavljeno: 3. srpnja 2017.
HZJZ je proveo ispitivanje usnika za e-cigarete i e-tekućine