Vezane teme: utjecaj na zdravlje

vanjska rasvjeta

Svjetlosno onečišćenje okoliša

Svjetlosno onečišćenje okoliša danas je globalni problem kojemu se pripisuju ekonomski, astronomski, sigurnosni, ali i zdravstveni problemi koji utječu na...