Dnevno izvješće o stanju na poplavljenim područjima Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije 09. lipnja 2014.

Na svim poplavama ugroženim područjima opća epidemiološka situacija je stabilna.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koordinira slanje pomoći na teren sukladno aktivnostima i potrebama županijskih zavoda za javno zdravstvo (ZZJZ) ugroženih područja. Na području Vukovarsko-srijemske županije prisutni su, uz dva tima HZJZ-a, i po dva tima ZZJZ Primorsko-goranske i ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije.
Na području Vukovarsko-srijemske županije i dalje se intenzivno provode aktivnosti asanacije, čišćenja poplavljenih kuća i septičkih jama, te izvlače preostale uginule životinje. Epidemiolozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo kontinuirano provode epidemiološke izvide.
Stanje vodoopskrbe je nepromijenjeno u odnosu na prethodna izvješća. Na mjernim mjestima Drenovci i Rajevo Selo i dalje nema rezidualnog klora, pa se, iako nema bakteriološkog zagađenja, voda ne može proglasiti zdravstveno ispravnom. U svim naseljima u kojima javna vodoopskrba nije u funkciji ili voda nije za piće osigurane su cisterne i tankovi s dostatnom količinom pitke vode.
Asanacija se provodi u svim poplavljenim naseljima, u obujmu i fazi koju je moguće napraviti u određenom trenutku. U Strošincima, Posavskim Podgajcima i Đurićima dezinfekcija je gotovo u potpunosti završena. U Gunji je još uvijek pod vodom veliki broj kuća, do kojih se ne može doći, te se još izvlače ostaci uginule stoke. Epidemiološke ekipe provode stručni nadzor dezinfekcije i deratizacije koja je u tijeku u Račinovcima, te intenzivno rade na svim poslovima dezinsekcije komaraca.
S obzirom na visoke temperature, veliki broj dnevno prisutnih ljudi koji sudjeluju u asanaciji područja, puno smeća i organskog otpada koji pogoduje razmnožavanju muha, veliki broj komaraca i druge čimbenike koji pridonose značajnom epidemiološkom riziku, važno je sve radove na asanaciji maksimalno ubrzati da bi se što prije mogle kvalitetno provesti DDD mjere kao završna faza.
Na susjednim područjima u Bosni je za sada također povoljna epidemiološka situacija, nema prijava zaraznih bolesti.

Tagovi