Koordinacijski sastanak radnog paketa 2 JA ImpleMENTAL projekta

24. ožujka 2023. održat će se koordinacijski sastanak radnog paketa 2 JA ImpleMENTAL projekta o komunikacijskim i diseminacijskim aktivnostima.  Cilj ovog sastanka je podijeliti diseminacijske aktivnosti, najbolje prakse i iskustva iz zemalja sudionica projekta s njihovim kolegama te predstaviti najbolje načine komunikacije i diseminacije.

Nakon kratke dobrodošlice koordinatorice JA ImpleMENTAL, Vasileie Konte, Danijela Štimac Grbić i Bernadett Bulyovszky predstavit će prekretnice i rezultate radnog paketa 2 nakon čega će uslijediti prezentacije o komunikacijskim alatima i idejama za lokalizirano širenje. Govornici će biti i vanjski suradnici koji će predstaviti platformu EU Health Policy, te stručnjaci iz JADECARE projekta koji će govoriti o metodi su-kreacije, strukturi i važnosti strategije diseminacije – ključne točke, kokreaciji i angažmanu dionika te JADECARE web stranici i stvaranju sadržaja.

Nadalje, sve zemlje sudionice predstavit će svoj dosadašnji rad na diseminaciji.

Više informacija možete pronaći na linku: