Nacionalni dan borbe protiv raka dojke – Dan ružičaste vrpce

Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, stoga se diljem svijeta održavaju mnogobrojne javnozdravstvene akcije s ciljem podizanja svijesti o raku dojke te važnosti ranog dijagnosticiranja i liječenja ove bolesti, što poboljšava ishode izlječenja i preživljenja. U Hrvatskoj se, odlukom Hrvatskog sabora, svake godine 7. listopada obilježava i Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.

Rak dojke je najčešći oblik zloćudne bolesti kod žena u Hrvatskoj, kao i u većini zemalja u svijetu. Rak dojke odgovoran je za 25% svih malignih oboljenja u žena. Iako se može javiti u bilo kojoj dobi, čak i kod vrlo mladih žena, ipak je preko 80 % novooobljelih starije od 50  godina.

Budući da rano otkrivanje raka povećava vjerojatnost uspješnog liječenja, od iznimne je važnosti informirati i potaknuti žene na odaziv u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji se provodi u Hrvatskoj od 2006. godine. U sklopu programa sve žene u dobi od 50 do 69 godina primaju poziv za mamografski pregled svake dvije godine s ciljem što ranijeg otkrivanja bolesti, većeg uspjeha liječenja, poboljšanja kvalitete života oboljelih te smanjenja smrtnosti. Kod žena koje su se odazivale u nacionalni program, pokazalo se da je rak dojke otkriven u ranijem stadiju u većem postotku, nego kod žena koje se nisu odazvale na poziv u program. Na Slici 1. prikazana je razlika u stadijima prilikom otkrivanja raka kod žena kojima je rak dojke dijagnosticiran unutar te onih kojima je dijagnosticiran izvan programa.

Slika 1. Stadij prilikom otkrivanja raka dojke, prema statusu odaziva u program

Kod žena ciljne skupine koje su se odazvale u Nacionalni program, većina slučajeva raka dojke, njih 51-60 %, dijagnosticirana je u lokaliziranom stadiju, kod 22-28 % žena bolest je bila regionalno proširena u trenutku dijagnoze, kod 1-2 % prilikom dijagnoze postojale su udaljene metastaze, dok kod 14-19 % stadij prilikom dijagnoze nije prijavljen. U usporedbi s ženama ciljne skupine koje se nisu odazvale u Nacionalni program, a otkriven im je rak dojke, kod samo 38-51 % njih rak je dijagnosticiran u lokaliziranom stadiju, dok je kod 27-39 % otkriven kada je već bio regionalno proširen, a kod 4-9 % postojale su i udaljene metastaze.

Može se zaključiti da su ciljevi programa ostvareni jer se uvođenjem mamografskog probira povećao udio slučajeva raka dojke koji su otkriveni u ranom, lokaliziranom stadiju te smanjio udio onih koji su otkriveni s regionalnim i udaljenim metastazama.

U Hrvatskoj je završeno šest ciklusa pozivanja žena, a sedmi je u tijeku. Svake godine u okviru programa učini se oko 150.000 mamografskih pregleda, odaziv je oko 60 %, a otkriveno je ukupno preko 7000 novih karcinoma dojke. Tako je u prvom ciklusu odaziv bio 63 % te je otkriveno 2081 karcinoma dojke, u drugom ciklusu odaziv je bio 57 %, uz 1349 otkrivenih karcinoma, u trećem ciklusu zabilježen je odaziv od 60 % i 1269 otkrivenih karcinoma, u četvrtom ciklusu odaziv je bio 59 % te je otkriveno 884 karcinoma, u petom je odaziv bio 59 %, uz 1376 otkrivenih karcinoma, dok je u posljednjem, šestom, ciklusu zabilježen odaziv od 56 %. Raspon odaziva prema županijama kreće se između 45 i 80 %, a najveći odaziv imaju Međimurska, Krapinsko-zagorska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija, i to u rasponu od 70 do 80 %. Sedmi ciklus pozivanja žena na mamografski pregled započeo je u ožujku 2021., a uključuje godišta 1952.-1971.

Iako se prema službenim podacima odaziv u nacionalni program kreće oko 60 %, dio žena obavlja mamografski pregled i izvan programa u sklopu sistematskih pregleda i pregleda u privatnom sektoru zbog čega se ne odazivaju na poziv. Prema podacima Europske zdravstvene ankete (EHIS istraživanja 2019.), mamografiju je u RH u posljednje 2-3 godine obavilo 77,3 % žena u dobi 50-69 godina.

S obzirom na ohrabrujuće rezultate u vidu pada smrtnosti od raka dojke, potrebno je nastaviti podizati svijest o važnosti redovitih pregleda dojki i poticati žene na odaziv u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke.