Održan stručni sastanak „Multidisciplinarni pristup u unaprjeđenju oralnog zdravlja djece“

U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, 28.  svibnja 2019. godine u Čakovcu je održan stručni sastanak „Multidisciplinarni sastanak u unaprjeđenju oralnog zdravlja djece“.

Na stručnom sastanku su sudjelovali timovi doktora školske medicine, doktori dentalne medicine te predstavnici škola i vrtića iz Međimurske županije.

Nazočnima se obratila predsjednica Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine dr. sc. Anka Jurišić-Kvesić te je istaknula važnost preventivnih aktivnosti u svrhu unaprjeđenja oralnog zdravlja djece, a u ime ministra zdravstva nazočne je pozdravio državni tajnik, prim. Željko Plazonić.

O prevenciji karijesa u dječjoj dobi je govorio prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je prikazala aktivnosti u prevenciji karijesa koje se provode u sklopu nacionalnog programa Zubna putovnica i pilot projekta nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama.

Djeca iz dječjeg vrtića Cipelica iz Čakovca koji je uključen u projekt nadziranog četkanja zubi su pokazala kako u vrtićkom okruženju razvijaju i stječu zdravstveno-higijenske navike svakodnevnim pranjem zuba.

Održani sastanak je bio prilika za raspravu o pitanjima kako prevenirati karijes i njegove posljedice te kako potaknuti na sveobuhvatnu brigu o oralnom zdravlju djeteta.