Vol 13, Broj 51, 7. srpnja 2017.

Vol 13, Broj 51, 7. srpnja 2017.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

Mere u provođenju borbe protiv pušenja duhana PDF
Dijana Mayer 2-9
Epidemiološke karakteristike očnih trauma u Zagrebu Bez naslova
Vitomir Arsić, Mirna Kliček Višnjić, Anđela Jukić, Boško Stanišić, Nataša Janev Holcer, Tomislav Jukić 10-16
Utjecaj demografskih promjena stanovništva Hrvatske na nacionalne preventivne programe ranog otkrivanja raka PDF
Marijan Erceg, Nataša Antoljak, Dinka Nakić, Andrea Šupe Parun 17-20
Procjena zdravstvenog stanja predškolske djece u Republici Hrvatskoj Bez naslova
Željka Draušnik 21-37
Stavovi studenata prema metodama kontraceptivne zaštite Bez naslova
Maja Marinović, Mara Županić 38-43
Terapijsko jahanje: odgojno-obrazovne i pedagoške implikacije Bez naslova
Aleksandra Gvozdanović Debeljak, Vesna Buljubašić – Kuzmanović 44-54
Prevencija nasilja kroz projekt „Tko ne djeluje – sudjeluje!“ PDF
Nikolina Pajnić, Barbara Maras, Jelena Krpan 55-64
Kvaliteta života osoba oboljelih od multiple skleroze u Koprivničko- križevačkoj županiji Bez naslova
TIJANA MILOŠEVIĆ, ZRINKA PUHARIĆ, Tatjana Badrov, SABINA BIS, VALENTINA DRAŽENOVIĆ 65-72
Razlike u bavljenju tjelesnom aktivnosti učenika Bjelovarsko-bilogorske županije 2007 i 2013.godine Bez naslova
Damir Lauš, Dorian Rogović, Franko Puharić, Ana Ranogajec 73-76