Bilten incidencija raka u Hrvatskoj 2014.

Registar za rak Republike Hrvatske, populacijski registar pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prati i proučava incidenciju raka u Hrvatskoj.

Rak je značajan javnozdravstveni problem stanovništva Hrvatske, zbog čega je vrlo važno raspolagati odgovarajućim podacima koji mogu pomoći u izradi strategija za prevenciju i odgovarajuću onkološku službu i zaštitu.

Preuzmite Bilten Incidencija raka u Hrvatskoj 2014. godine