Dnevno izvješće 10. lipnja 2014.

Na svim poplavama ugroženim područjima opća epidemiološka situacija je stabilna.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koordinira slanje pomoći na teren sukladno aktivnostima i potrebama županijskih zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) ugroženih područja. Na području Vukovarsko-srijemske županije prisutni su, uz dva tima HZJZ-a, i timovi ZJZ Primorsko-goranske, ZJZ Istarske, ZJZ Karlovačke i ZJZ Splitsko-dalmatinske županije.

Na području Vukovarsko-srijemske županije i dalje se intenzivno provode aktivnosti sanacije, čišćenja poplavljenih kuća i septičkih jama, te izvlače preostale uginule životinje. Epidemiolozi HZJZ i ZJZ kontinuirano provode epidemiološke izvide.

Stanje vodoopskrbe je nepromijenjeno u odnosu na prethodna izvješća.

Epidemiološke ekipe provode stručni nadzor dezinfekcije i deratizacije koja je u tijeku u Račinovcima, a na ostalim područjima provodi se larvicidni i adulticidni tretman komaraca aerosolom. Prisutna je velika količina prašine koja je nastala naglim sušenjem mulja zbog visokih temperatura, pa je indicirano ispiranje kolnika, kao i preventivno dezinficiranje javnih kolnika koje je tijekom dana i započeto. S obzirom na visoke temperature, veliki broj dnevno prisutnih ljudi koji sudjeluju u asanaciji područja, puno smeća i organskog otpada koji pogoduje razmnožavanju muha, veliki broj komaraca i druge čimbenike koji pridonose značajnom epidemiološkom riziku, važno je sve radove na sanaciji maksimalno ubrzati da bi se što prije mogle kvalitetno provesti DDD mjere kao završna faza. U cilju minimaliziranja rizika od zaraznih bolesti važno je da se stanovništvo na ugroženim područjima strogo pridržava svih higijensko-sanitarnih preporuka, posebice onih vezanih za održavanje osobne higijene, konzumiranje isključivo zdravstveno ispravne vode i hrane, higijensku pripremu i pohranu hrane, te pravilno zbrinjavanje otpada. Također se stanovništvo upozorava, s obzirom na najezdu komaraca, na potrebu upotrebe repelenata za zaštitu od uboda komaraca, nošenja primjerene odjeće, te uklanjanje nepotrebnih predmeta (limenke, igračke, stare automobilske gume i dr) u okućnicama u kojim se može nakupljati voda, kao i redovito pražnjenje vode (npr. plitice vaza za cvijeće i sl).

Na susjednim područjima u Bosni je za sada također povoljna epidemiološka situacija, nema prijava zaraznih bolesti.

Tagovi