Priopćenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o situaciji s komarcima na poplavljenim područjima

Zbog situacije na poplavljenim područjima četiriju županija: Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske, Ministar zdravlja je temeljem članka 2 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti proglasio opasnost od epidemija.  Na temelju toga je Hrvatski zavod za javno zdravstvo izradio i predložio Opći plan javnozdravstvenih mjera na  poplavljenim područjima, koji je potom i usvojen. U planu se posebna pažnja posvećuje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije komaraca i deratizacije radi sprječavanja nastanka zaraznih bolesti i epidemija. Kako se u zadnjih nekoliko dana u medijima piše o povećanom broju komaraca na poplavljenim područjima, želimo izvijestiti javnost  o poduzetim mjerama.

Prije povlačenja vode je napravljen tretman komaraca avionima, i to na području Vukovarsko-srijemske županije (Spačvanski bazen) na površini od 6000 hektara. Na području Brodsko-posavske županije je avionima tretirano 2400 hektara. Nakon povlačenja vode započeto je s tretmanom odraslih komaraca sa zemlje, te je obuhvaćeno cca 3000 hektara u  Vukovarsko-srijemskoj županiji, 6209 hektara u Brodsko posavskoj županiji, cca 20 hektara u Sisačko-moslavačkoj i cca 30 hektara u Požeško-slavonskoj županiji. Paraleleno su se larvicidnim sredstvima tretirali razvojni oblici komaraca na području sve četiri županije, čime je obuhvaćeno cca 15000 dužnih metara kanala, te cca 50 hektara voda stajaćica i poplavnih voda.

Čitavo ovo vrijeme provodi se monitoring komaraca koji s jedne strane pruža objektivnu sliku brojnosti komaraca, služi za procjenu učinkovitosti obavljenih tretmana, te za procjenu rizika od bolesti koje se prenose komarcima, i to na temelju udjela pojedinih vrsta komaraca. Monitoringom je utvrđeno da broj komaraca raste na poplavljenim područjima, naročito u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te da je među njima daleko najveći udio onih koji ne prenose zarazne bolesti, pa tako niti groznicu Zapadnog Nila, na temelju čega se procjenjuje da je trenutni rizik od prijenosa iste nizak.

Avionski tretmani poplavljenih šuma ograničenih su mogućnosti s obzirom da sredstva na takvom staništu ne mogu prodrijeti do komaraca kao kada se radi o uništavanju odraslih oblika komaraca primjerice na livadama ili oranicama. Iz navedenih razloga, unatoč aviotretmana Spačvanske šume, iz tih područja i sada svakodnevno nadiru komarci, radi čega postoji potreba da se isti tretiraju svakih tri do pet dana u svim naseljenim mjestima. Navedeno i dalje na području Vukovarsko-srijemske županije kontinuirano obavljaju četiri stalna tima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskih zavoda za javno zdravstvo koji tijekom jutarnjih i večernjih sati provode uništavanje odraslih oblika komaraca na ugroženim područjima. Prema procjeni monitoringa uključuju se i drugi izvoditelji i u drugim  područjima.

S obzirom na aktualnu situaciju, a u skladu s proglašenim mjerama, naselja u jugozapadnom dijelu Vukovarsko–srijemske županije (Štitar, Županja, Bošnjaci) i naselja u jugoistočnom dijelu Vukovarsko–srijemske županije (Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Gunja, Račinovci, Đurići, Strošinci, Drenovci, Soljani, Vrbanja) tretiraju se prema procjeni Povjerenstva Ministarstva zdravlja do okončanja proglašenih mjera.

Sva ostala područja, sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, imaju obvezu provoditi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na temelju planova i odluka lokalne samouprave, koja je za to dužna osigurati i financijska sredstva.

Tagovi