Support of the Member States to establish mational systems, local collection points, and digital infrastructure for monitoring Covid 19 and its variants in waste waters – Croatia

Projekt Support of the Member States to establish mational systems, local collection points, and digital infrastructure for monitoring Covid 19 and its variants in waste waters – Croatia nastavak je projekta Svjetske zdravstvene organizacije „Otkrivanje SARS-CoV-2 u otpadnim vodama“ koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo na jednoj lokaciji u Hrvatskoj (Zagreb) od prosinca 2020. do veljače 2021.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je nositelj ovog projekta. Projekt financira Europska komisija kroz Instrument za hitnu potporu (ESI) s ciljem pomaganja državama članicama da strateški i usklađeno ispune potrebe na europskoj razini i tako odgovore na pandemiju koronavirusa.

Cilj projekta je uspostaviti nacionalni sustav nadzora koji će uključivati uređaje za pročišćavanje otpadnih voda diljem zemlje (13 lokacija) pretvaranjem postojećih istraživačkih aktivnosti u stalni sustav nadzora na nacionalnoj razini.  Izolacija virusne RNA iz otpadne vode potvrđuje da su u kanalizacijskom sustavu prisutni dijelovi genetskog materijala SARS-CoV-2 virusa koji zaražene osobe izlučuju fekalijama.  Sustav nadzora omogućuje nam praćenje trenda, praćenje učinkovitosti epidemioloških mjera  i  rano upozorenje cirkulacije virusa u populaciji. Uz kvantitativnu metodu određivanja SARS-CoV-2 virusa u otpadnim vodama,  u ovom projektu poseban naglasak biti će stavljen na otkrivanje varijanti SARS-CoV-2. Digitalna infrastruktura koja se koristi u laboratorijima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskim vodama bit će nadograđena kako bi omogućila razmjenu podataka na nacionalnoj razini i uključivati će sve potrebne preduvjete za podršku interoperabilnosti s platformom za digitalnu razmjenu na razini EU-a.

U svrhu ispunjenja navedenih radnji, članovi projektnog tima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (mikrobiolozi, kemičari, epidemiolozi) usko će surađivati ​​s kolegama iz Hrvatskih voda i regionalnih institucija za javno zdravstvo (3 županijska zavoda za javno zdravstvo). Ovaj pristup omogućit će nam bolju pripremljenost za sve buduće prijetnje ljudskom zdravlju poboljšanjem sustava praćenja parametara od epidemiološkog značaja u otpadnim vodama i njihove upotrebe u epidemiologiji temeljenoj na otpadnim vodama (engl. wastewater-based epidemiology, WBE).

 

Očekivani učinak i rezultati:

·         Provedba projektnih aktivnosti uključuje uzorkovanje otpadnih voda na  lokacijama diljem zemlje, koje predstavljaju različite obrasce u odnosu na broj stanovnika i turista, s učestalošću uzimanja uzoraka jednom tjedno, s mogućnošću promjene sukladno epidemiološkim podacima, u razdoblju od 10 mjeseci.

·         Posebna pažnja posvetit će se otkrivanju varijanti SARS-CoV-2 u otpadnim vodama.  Otpadne vode predstavljaju zahtjevan matriks za sekvenciranje SARS-CoV-2 virusa zbog moguće prisutnosti više varijanti virusa u uzorku. Osim sekvenciranja, prisutnost određenih varijanti uključuje i dokaz RT-qPCR-om.

·         Multidisciplinarni pristup koji će se ostvariti kroz suradnju epidemiologa s mikrobiolozima i kemičarima omogućit će prijenos i korištenje podataka prikupljenih kroz ovaj projekt u kreiranju pravodobnih epidemioloških mjera.

·         Bliska suradnja između članova projektnog tima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskih voda i županijskih zavoda za javno zdravstvo omogućit će definiranje učestalosti uzimanja uzoraka prilagođenih lokalnim potrebama, geografskoj pokrivenosti, epidemiološkoj situaciji, broju stanovnika i omogućit će kreiranje regionalnih smjernica, u smislu testiranja i donošenja potrebnih epidemioloških mjera.

·         Uspostavit će se digitalna infrastruktura koja će omogućiti razmjenu podataka na nacionalnoj razini i uključivat će sve potrebne preduvjete za podršku interoperabilnosti s platformom za digitalnu razmjenu na razini EU-a, koja se trenutno razvija.

·         Sveukupno, ovaj projekt rezultirat će uspostavljanjem kapaciteta za dugoročni nadzor parametara od epidemiološkog značaja u otpadnim vodama koji će služiti u epidemiologiji otpadnih voda tijekom pandemije COVID-19, ali i za praćenje drugih potencijalnih rizika po ljudsko zdravlje.

 

Trajanje projekta: 01. 01. 2022. – 30. 06. 2023.

Ukupna vrijednost projekta: 1.363.632,08 HRK

Voditeljica projekta za HZJZ: dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.