Dani posvećeni djeci oboljeloj od maligne bolesti

Međunarodni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti (engl. International Childhood Cancer Day) obilježava se 15. veljače na inicijativu Childhood Cancer International (CCI), nekadašnjeg Međunarodnog saveza organizacija roditelja djece oboljele od malignih bolesti (ICCCPO).

Uz međunarodno obilježavanje, u Hrvatskoj se Nacionalni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti obilježava temeljem odluke Hrvatskog sabora iz 2006. godine.

Prema zadnjim podacima Registra za rak RH, u Hrvatskoj je 2014. godine od malignih bolesti oboljelo 123 djece (62 djevojčice) u dobi od 0-14 godina odnosno 175 djece (90 djevojčica) u dobi od 0-19 godina.

Prema zadnjim podacima o umrlim osobama, 2015. godine je od malignih bolesti umrlo 21 dijete (11 djevojčica) u dobi od 0-14 godina odnosno 31 dijete (15 djevojčica) u dobi od 0-19 godina.

U proteklih 10 godina, u prosjeku je godišnje od malignih bolesti obolijevalo 112, a umiralo 21 dijete u dobi od 0-14 godina odnosno obolijevalo 167, a umiralo 35 djece u dobi od 0-19 godina.

U liječenju malignih bolesti je teško govoriti o izlječenju, nego se uobičajeno govori o petogodišnjem preživljenju kao mjeri izlječenja. Nedavno publicirani podaci iz velikog europskog opservacijskog istraživanja pokazuju da je petogodišnje preživljenje od malignih bolesti u djece u Hrvatskoj usporedivo s drugim europskim zemljama, te za akutne limfatične leukemije iznosi preko 85 %, dok je za ukupne tumore u dječjoj dobi nešto preko 80 %.

Prema podacima registra za rak, 2014. godine je najviše oboljele djece (0-19 godina) zabilježeno u Gradu Zagrebu (49; 33 od 0-14), zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji (16; 9 od 0-14) te u Osječko-baranjskoj (11; 6 od 0-14), Brodsko-posavskoj (11; 9 od 0-14), Zadarskoj (10; 7 od 0-14) i Primorsko-goranskoj županiji (10; 7 od 0-14).

Na razini Hrvatske, od ukupno 175 djece s novodijagnosticiranom malignom bolešću u 2014. godini, 63 je bilo u dobi od 0-4 godine, 28 u dobi od 5-9 godina, 32 u dobi od 10-14 godina, te 52 u dobi od 15-19 godina.

Najčešće dijagnoze malignih bolesti u djece (0-19) su bile leukemije (41; 35 u dobi od 0-14), zatim maligni tumori mozga i leđne moždine (27; 22 od 0-14)) te limfomi (23; 12 od 0-14 godina).

Maligne bolesti u dječjoj dobi imaju socijalne i medicinske posljedice zbog toga što traumatiziraju i izazivaju teškoće u prilagodbi na novu životnu situaciju te pogađaju obitelj kao primarno okruženje bolesnog djeteta u kojem je djetetu nužno pružiti ljubav i odgovarajuću skrb.

Iznimno je važno osigurati pomoć roditeljima u prevladavanju svakodnevnih teškoća s kojima se suočavaju u brizi za svoje dijete. Potrebno je omogućiti ravnomjernu dostupnost skrbi i suvremenih postupaka liječenja, ali isto tako i pravovremeno pružiti i psihološku potporu obiteljima.

Ovi su dani prigoda da se svi zajedno podsjetimo da je pružanje kvalitetne skrbi djeci oboljeloj od malignih bolesti jedan od prioriteta hrvatskog društva. Prepoznati probleme i potrebe djece oboljele od malignih bolesti i njihovih obitelji nezaobilazan je korak u procesu planiranja i poboljšanja kvalitete skrbi, a istovremeno i neophodan da bi se cjelokupna javnost senzibilizirala na djecu oboljelu od malignih bolesti i članove njihovih obitelji.

Hrvatske udruge članice CCI-a:

Udruga Krijesnica

Udruga SANUS

Udruga Ljubav na djelu