Pilot projekt jedinstvenog obrasca dentalnog statusa

Oralno zdravlje je sastavni dio općeg zdravlja i važan čimbenik ukupne kvalitete života. Samo zdrava usna šupljina omogućuje prehranu, govor i socijalni kontakt bez ikakvih poteškoća. Jedna od najčešćih bolesti usta, karijes, još uvijek zauzima neslavno prvo mjesto među najraširenijim bolestima u svijetu.

Usprkos velikim naporima uloženim u očuvanje oralnog zdravlja, ne samo u Hrvatskoj, već u čitavom svijetu, bolesti usne šupljine su u porastu. Sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije u djece stanje oralnog zdravlja procjenjujemo nalazom karijesa, dok kod odraslih, uz karijes procjenjujemo i stanje parodonta. Od 1938. godine KEP (karijes, ekstrakcija, plomba) indeks postaje relevantan u praćenju distribucijskih trendova karijesa kojima se SZO koristi u svojoj procjeni oralnoga zdravlja, a pokazuje intenzitet, odnosno učestalost karijesa.

Prevalencija karijesa u svijetu bilježi pad u razvijenim zemljama zbog bolje organizacije dentalne zdravstvene zaštite, dostupnosti fluoridnih preparata, poboljšanja oralne higijene i bolje svijesti o nastanku karijesa. Zapadne i sjeverne europske zemlje bilježe trend smanjenja karijesa, a u državama istočne i srednje Europe ostaje i dalje javnozdravstveni problem.

Reorganizacija dentalne zdravstvene zaštite te dugogodišnji nedostatak preventivnih postupaka i promocije oralnoga zdravlja razlozi su koji su Hrvatsku svrstali u zemlje s visokim KEP indeksom. Prosječni KEP (karijes, ekstrakcija, plomba) indeks dvanaestgodišnjaka u Republici Hrvatskoj iznosi 3,99. Od zemalja EU, jedino Bugarska ima višu vrijednost KEP indeksa (4,4). Da bi se unaprijedilo dentalno zdravlje u RH donesen je, 2014. godine, Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja.

Jedna od aktivnosti koja će pridonijeti provedbi ovog Plana je i izrada jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica“. Naime, iako je pri sistematskom pregledu za upis u osnovnu školu školskom liječniku neophodno donijeti potvrdu doktora dentalne medicine, ne postoji jedinstveni obrazac koji se koristi pri upisu u školu. Do sada su obrazac dentalnog statusa, sa bilježenjem  KEP indeksa,  imale samo neke županije, dok se u većini slučajeva pri upisu koristila samo potvrda od doktora dentalne medicine.

Ovakav način bilježenja onemogućava praćenje KEP indeksa kod cijele generacije djece koja se upisuje u školu, ali prije svega ne utječe na svijest roditelja i doktora dentalne medicine te ne potiče roditelje i doktore dentalne medicine na redovite preventivne preglede i pravovremenu sanaciju. Izrađeni obrazac koji će se primijeniti u pilot projektu se sastoji od dentalnog statusa (KEP indeks), najmanje jednog preventivnog postupka i termina za kontrolni pregled (za 6 mjeseci) ili liječenje (unutar 30 dana) koje je potrebno dati djetetu u pisanom obliku.

Pilot projekt započinje u rujnu 2016. godine u šestim razredima osnovne škole u Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji kada će učenici zajedno s pozivom na cijepljenje protiv hepatitisa B dobiti i dentalni obrazac koji je potreban za pregled kod doktora dentalne medicine. Nakon pregleda djeteta, roditelj/staratelj/dijete će ispunjeni dentalni obrazac donijeti školskom liječniku kod dolaska na cijepljenje protiv hepatitisa B (na prvu ili jednu od sljedećih doza cijepljenja).

Od proljeća 2017. godine pregledom će biti obuhvaćena i generacija učenika prvog razreda osnovne škole u školskoj godini 2017./2018. koji prije upisa u školu, školskom liječniku također moraju donijeti potvrdu doktora dentalne medicine.

Uzevši u obzir da briga za oralno zdravlje postaje zdravstveni i društveni prioritet na nacionalnoj razini ovim se želi istaknuti važnost očuvanja oralnog zdravlja i unaprijediti oralno zdravlje u dječjoj populaciji.