Pilot projekt jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica“ u Gradu Zagrebu

Pilot projekt jedinstvenog obrasca dentalnog statusa „Zubna putovnica“ provode Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Nastavni zavodi za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Grada Zagreba, Zavodi za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Hrvatskom komorom dentalne medicine.

Pilot projekt je započeo u rujnu školske godine 2016./2017. u 6. razredima osnovne škole u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji, kada su učenici zajedno s pozivom na cijepljenje protiv hepatitisa B dobili i dentalni obrazac koji je potreban za pregled kod doktora dentalne medicine.

Od proljeća 2017. godine, pregledom će biti obuhvaćena i generacija učenika 1. razreda osnovne škole u školskoj godini 2017./2018., koji prije upisa u školu školskom liječniku također moraju donijeti potvrdu doktora dentalne medicine.

Pozivamo Vas na predstavljanje pilot projekta koje će se održati 1. ožujka u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“  (Velika dvorana), Mirogojska 16, s početkom u 13 sati.

Uzevši u obzir da briga za oralno zdravlje postaje zdravstveni i društveni prioritet na nacionalnoj razini ovim se želi potaknuti roditelje i djecu na redovite preventivne preglede i pravovremenu sanaciju, a doktore dentalne medicine podsjetiti na važnost preventivnih pregleda i postupaka.