„Europska zdravstvena anketa 2014.“ u Hrvatskoj

„Europska zdravstvena anketa“

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo i zavodi za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba započeli su provoditi istraživanje Eurostat-a Europska zdravstvena anketa – drugi val (EHIS 2). Anketa će se provoditi od travnja do lipnja, te rujna do studenoga 2014. Hrvatska je kao punopravna članica EU, dužna provesti ovo istraživanje temeljem Regulation (EU) No 141/2013; implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work.

Europska zdravstvena anketa je standardizirana zdravstvena anketa koja se planira provoditi redovito, svake pete godine u svim zemljama članicama EU u istoj godini u cilju dobivanja sveobuhvatnih i usporedivih podataka o zdravstvenom stanju, korištenju zdravstvene zaštite i odrednicama zdravlja stanovništva. Prvi ciklus ankete proveden je u većini zemalja EU tijekom 2007.- 2010. godine, a drugi ciklus se provodi u razdoblju 2013-2015.
Provedba ankete je u potpunosti usklađena metodologiji koju propisuje EUROSTAT (Statistički ured EU). Upitnik je testiran i prilagođen korištenju u Hrvatskoj a sastoji se od 4 modula: demografski i socio-ekonomski pokazatelji, samoprocijena zdravstvenog stanja, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja.
Provođenjem ankete na reprezentativnom uzorku dobit će se uvid u zdravstveno stanje, korištenje zdravstvene zaštite i odrednice zdravlja stanovništva starijeg od 15 godina.  Rezultati ankete će se koristiti u svrhu planiranja i evaluacije aktivnosti na području promocije zdravlja, prevencije kroničnih nezaraznih bolesti i organizacije zdravstvene zaštite. Podaci su usporedivi s obzirom na dob, spol, demografska i socio-ekonomska obilježja a što trenutno nije moguće prema raspoloživoj rutinskoj zdravstvenoj statistici. Na temelju rezultata mogu se identificirati prioritetni zdravstveni problemi za koje postoji potreba za preventivnim aktivnostima.

Kako bi što uspješnije proveli EHIS u Hrvatskoj osnovana je koordinacijska radna skupina u kojoj sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravlja, Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na razini županijskih zavoda i Grada Zagreba određeni su koordinatori i kontrolori za provođenje samog istraživanja na terenu.

Svi ispitanici će na svoju kućnu adresu dobiti pozivno pismo kojim ih se poziva da sudjeluju u anketi. Kako bi rezultati ispitivanja bili reprezentativni pozivamo sve ispitanike da se odazovu i ispune anketu. Ispitanike će kontaktirati prije posebno osposobljeni anketari koji posjeduju identifikacijske kartice s imenom i prezimenom i slikom anketara.
Zahvaljujemo se na suradnji svim ispitanicima koji pristanu ispuniti anketu!

Tagovi