(Ne)vidljiva strana ovisnosti

Centar Vinko Bek

Hrvatski zavod za javno zdravstvo od proljeća 2017. godine sudjeluje kao partner u projektu (Ne)vidljiva strana ovisnosti Hrvatskog saveza slijepih, koji je financiran iz dijela prihoda od igara na sreću za projekte u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu.

U ime Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u planiranju i provedbi edukativnih radionica za mlade s oštećenjem vida i njihove roditelje sudjeluje dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psihologije, voditeljica Odjela za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Službe za promicanje zdravlja i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja.

U projektnoj dokumentaciji Hrvatskog saveza slijepih se naglašava da „djeca i mladi s oštećenjem vida predstavljaju posebno osjetljivu skupinu koju brojni preventivni programi zaobilaze. Iako je integracija djece s oštećenjem vida u redovne obrazovne programe sve češća, velik broj djece i mladih se i dalje školuje prema posebnim programima u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“. Dugogodišnjim praćenjem potreba slijepih učenika i suradnjom s navedenim Centrom se došlo do spoznaje da djeci oštećena vida nedostaju programi prevencije ovisnosti prilagođeni njihovim potrebama i mogućnostima… Osobito velik izazov u prevenciji ovisnosti među populacijom slijepih osoba predstavljaju različite zablude o psihoaktivnim sredstvima kao supstancijama koje poboljšavaju vid. Naime, tijekom godina rada s osobama s oštećenjem vida se došlo do spoznaje da slijepi eksperimentiraju s različitim drogama zbog podražaja koje takve supstancije stvaraju na vidne receptore, uslijed čega dolazi do „ispada vidnog polja“ i osjećaja boljeg vida. Zbog toga je nužno raditi na prevenciji i osvještavanju posljedica uporabe sredstava ovisnosti među djecom s oštećenjem vida.“

U skladu s općim ciljevima projekta, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je osmislio i održao radionice u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ radi promicanja zdravih stilova života i nekonzumiranja sredstava ovisnosti te podizanja svijesti o o mitovima, zabludama i posljedicama društvene prihvatljivosti određenih sredstava ovisnosti. U edukaciji roditelja Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje predavanjem kojim informira o izraženosti problema konzumacije različitih sredstava ovisnosti u djece i mladih te reakcijama odraslih i društva na navedenu problematiku kada su u pitanju zakonske odredbe i javna politika.

Osmišljavanje i provedba radionica se odrađuje u suradnji sa stručnjacima Hrvatskog saveza slijepih, Odjela za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te udruge PET PLUS.

Više možete pročitati na internetskim stranicama Hrvatskog saveza slijepih: https://www.savez-slijepih.hr/hr/clanak/novosti-tijeku-provedbe-projekta-3170/