Plakat Hranite li se i Vi zdravo?

Pravilnom prehranom ćete najbolje prevenirati kronične bolesti kao što su bolesti srca i krvnih žila, šećerna bolest tipa 2 i neka sijela malignih bolesti.

Doznajte što i zašto te kad i koliko jesti – preuzmite plakat Hranite li se i Vi zdravo?