Plakat Hranite li se i Vi zdravo?

Objavljeno: 19. lipnja 2018.
Pravilnom prehranom ćete najbolje prevenirati kronične bolesti kao što su bolesti srca i krvnih žila, šećerna bolest tipa 2 i...

Zdravstvena ispravnost hrane

Objavljeno: 1. prosinca 2016.
Zdravstveno ispravnom hranom smatra se hrana prihvatljiva za konzumaciju, bez štetnih tvari u količinama koje bi akutno ili kronično mogle...