Vezane teme: namirnice

Plakat Hranite li se i Vi zdravo?

Pravilnom prehranom ćete najbolje prevenirati kronične bolesti kao što su bolesti srca i krvnih žila, šećerna bolest tipa 2 i...

Zdravstvena ispravnost hrane

Zdravstveno ispravnom hranom smatra se hrana prihvatljiva za konzumaciju, bez štetnih tvari u količinama koje bi akutno ili kronično mogle...