Bez vode nema ni komaraca

Zaštitite se od komaraca i zaraznih bolesti koje mogu prenijeti. Provjerite mjesta na kojima se mogu skrivati legla komaraca: Komarci_B2_2018

Pročitajte i brošuru Javnozdravstveni značaj širenja invazivnih vrsta komaraca