Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Ozonski sloj, nježni plinoviti štit oko Zemlje, pruža našem planetu zaštitu od štetnog dijela sunčevih zraka i čuva sav život našeg planeta. Ozonski se omotač stvara pod utjecajem sunčeve svjetlosti i dio je Zemljine atmosfere od 10 do 50 km iznad Zemlje. Količina ozona u atmosferi je relativno mala (maksimalne koncentracije ne prelaze 0,001 %), no njegova je važnost za život ogromna. Osim toga, ovaj sloj ograničava štetno ultraljubičasto zračenje i njegovo dostizanje do Zemlje, što pruža zaštitu ljudskom zdravlju i čitavom ekosustavu. Debljina ozonskog omotača je oko 3 mm, ali značajno varira uslijed postojećih štetnih utjecaja.

“Ozonska rupa” je prvi put primijećena osamdesetih godina prošlog stoljeća, a utvrđeno je da su uzroci njenog nastanka fizikalno-kemijski procesi, u kojima atomi klora i broma iz plinovitih freona i halona razgrađuju molekule ozona. Postupno ukidanje i kontrola korištenja tvari koje oštećuju ozon i time ga smanjuju, pomogla su u zaštiti ozonskog sloja za sadašnje i buduće generacije i značajno doprinijeli globalnim naporima u rješavanju klimatskih promjena.

Briga za sav život pod suncem

Ove se godine obilježava 30. obljetnica Montrealskog protokola, međunarodnog sporazuma iz 1989. g., osmišljenog da zaštiti ozonski omotač postupnim ukidanjem proizvodnje brojnih tvari odgovornih za oštećenje ozonskog omotača. U sklopu obilježavanja godišnjice se širom svijeta pokreće komunikacijska kampanja uoči Svjetskog dana zaštite ozonskog omotača koji će se obilježiti 16. rujna 2017. godine.

Ozonski omotačKao rezultat Montrealskog protokola, koji je doživio osam revizija, ozonska rupa na Antarktici se polako oporavlja. Projekcije pokazuju da će se ozonski sloj vratiti na razinu iz 1980. godine između 2050. i 2070. godine. Zbog svoje opće prihvaćenosti i provedbe, ovaj je protokol primjer iznimne međunarodne suradnje i možda jedan od najuspješnijih ugovora takve vrste. Za usporedbu, u ovakvom izazovu oštećenosti ozona globalna regulativa temeljena na Protokolu iz Kyota nije uspjela. Oba ova ozonska ugovora je ratificiralo 197 stranaka, uključivši 196 država i Europsku uniju, što ih čini prvim univerzalno ratificiranim ugovorima u povijesti Ujedinjenih naroda. Kampanja “#OzoneHeroes“, koja je počela 14. rujna, nastojat će proslaviti glavna postignuća Montrealskog protokola u zaštiti ozonskog sloja i klime, povećati javno priznavanje uspjeha i utjecaja Protokola te generirati dodatnu potporu za Protokol i njegov novi mandat pod Amandmanom Kigali, usvojenim 2016. godine, da se postupno uklanjaju hidrofluorougljici koji zagrijavaju klimu.