19. pedijatrisjki kongres u Kninu

29. pedijatrijski kongres u Kninu

Objavljeno: 15. lipnja 2020.
Jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjeg doba, u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj upravo su prekomjerna tjelesna masa i...