Sudjelovanje na 14. Konferenciji o sigurnosti i kvaliteti hrane u sklopu projekta Živjeti zdravo!

Hrvatska gospodarska komora (HGK) je organizirala u Opatiji od 11.10 do 13.10.2021. godine već tradicionalnu 14. Konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane. Konferencijom je dat poseban naglasak na novostima u propisima o sigurnosti hrane u razdoblju od zadnje Konferencije 2019.godine. Poseban fokus je bio na poslovanju prehrambene industrije tijekom pandemije. Na Konferenciji je sudjelovalo 250 sudionika s kojima surađujemo, a čine ih industrija, ministarstva, državni inspektorat, kontrolne kuće i zavodi za javno zdravstvo.

Dr.sc Lea Pollak, voditeljica Elementa 3 Zdravlje i prehrana u sklopu projekta Živjeti zdravo, čija voditeljica je prof.dr.sc. Sanja Musić Milanović, sudjelovala je kao predavač s temom „Reformulacije i rezultati označavanja proizvoda Jamstvenim žigom Živjeti zdravo 2015-2021. godina“.  Radom je predstavljen Jamstveni žig, Kriteriji i analize koje provodimo u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Prehrambena industrija je i do sada iskazala veliki interes za označavanjem svojih proizvoda Jamstvenim žigom Živjeto zdravo, budući da na taj način ističu plasman i vidljivost svojih proizvode koji imaju smanjenom količinom soli, šećera, masti, zasićenih masnih kiselina, te proizvode s dodanim količinama vlakana i bjelančevina.

Obilježavanjem hrane jamstvenim žigom Živjeti zdravo, koji se dodjeljuje za razdoblje od tri godine, želi se dodatno informirati potrošače i pružiti im mogućnost olakšanog izbora hrane čiji je sastav preporučljiv za pravilnu prehranu. Također, isticanjem jamstvenog žiga Živjeti zdravo na prehrambenim proizvodima želi se potaknuti proizvođače da razvijaju ili reformuliraju proizvode prema preporučenim kriterijima za unos energije i pojedinih hranjivih tvari prema Aneksu XIII B Uredbe EU Br.1169/2011.

Proizvode za dodjelu žiga prehrambena industrija i distributeri hrane prijavljuju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u kojem se obavljaju provjere zadovoljavanja kriterija koji se temelje na pojedinim elementima nutritivne deklaracije. Proizvodi se mogu analizirati u bilo kojem akreditiranom laboratoriju sukladno normi 17025, dok provjeru istih provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo prilikom evaluacije prijave.

Ukoliko proizvod zadovoljava kriterije, dodjeljuje mu se jamstveni žig Živjeti zdravo“. Hrvatski zavod za javno zdravstvo na nacionalnoj je razini nositelj aktivnosti vezanih uz nacionalne mjere o dodatnim oblicima izražavanja i prezentiranja hrane prema Uredbi 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća Europe o informiranju potrošača o hrani, a u cilju zaštite potrošača.

 Jamstveni žig Živjeti zdravo dodjeljuje se na vremensko razdoblje od tri godine.

Nakon dodjele jamstvenog žiga, Hrvatski zavod za javno zdravstvo jednom godišnje provodi monitoring nad prehrambenim proizvodima kojima je dodijeljen jamstveni žig kako bi se provjerilo zadovoljavaju li proizvodi i dalje propisane kriterije. Ukoliko se analizom utvrdi da proizvod više ne zadovoljava kriterije, pravo korištenja istog se oduzima.

Dodjeljivanjem jamstvenog žiga Živjeti zdravo bit će dostupnija informacija o nutritivno povoljnijoj hrani kako bi se svima mogla osigurati pravilna prehrana. Jamstveni žig upečatljivog je dizajna koji će potrošačima pružati jednostavan uvid u proizvode koji su nutritivno povoljniji. Na taj način olakšava se odabir nutritivno povoljnijih proizvoda bez potrebnog dodatnog znanja čitanja nutritivnih deklaracija.

Hrvatski Jamstveni žig Živjeti zdravo je predstavljen u znanstvenom časopisu Nutrients 2019.godine uz odabrane europske znakove dodatnog označavanja proizvoda.