Vezane teme: prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović

29. pedijatrijski kongres u Kninu

Jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjeg doba, u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj upravo su prekomjerna tjelesna masa i...