Vezane teme: Europske inicijative praćenja debljine u djece

29. pedijatrijski kongres u Kninu

Jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjeg doba, u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj upravo su prekomjerna tjelesna masa i...