Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima održana u Vukovaru

U Vukovaru je u petak, 18. prosinca 2015. godine održana Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima na kojoj su sudjelovali ministar zdravlja prim. Siniša Varga i dr. sc. Marijan Erceg, voditelj Službe za epidemiologiju pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Na konferenciji, održanoj u Općoj županijskoj bolnici Vukovar, ministar zdravlja još je jednom naglasio važnost preventivnih pregleda u održavanju i poboljšanju zdravlja građana. O nedavno predstavljenom Nacionalnom programu za preventivu i zaštitu oralnog zdravlja govorio je i mr. sc. Goran Žurić, zamjenik predsjednika Nacionalnog povjerenstva za djelatnost dentalne medicine. U organizaciji Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije tom su prilikom u Trgovačkom centru Golubica Mall održane i promotivne aktivnosti  u sklopu Nacionalnih preventivnih programa. Govora je bilo i o ulozi liječnika opće i obiteljske medicine u preventivnim aktivnostima o kojima je pričala Maja Vajagić, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.