Svjetski dan raka 2023.

Epidemiološka situacija u hrvatskoj

Prema posljednjim podacima hrvatskog Registra za rak, u 2020. godini zabilježeno je 23.230 novih dijagnoza raka (C00-C97 prema MKB-10 klasifikaciji bolesti, bez ne-melanomskog raka kože (C44*), što je pad od 10,3% u odnosu na broj slučajeva u 2019. godini. Rak je drugi najznačajniji uzrok smrti u Hrvatskoj, od kojeg umire svaki peti stanovnik. U 2021. godini umrlo je od raka 13.206 osoba, 7.585 muškaraca i 5.621 žena.

Zabilježeni pad u broju postavljenih dijagnoza raka u 2020. godini nije rezultat stvarnog smanjenja pojavnosti zloćudnih bolesti, nego je nastao uslijed okolnosti uvjetovanih COVID-19 pandemijom. Incidencija raka u stalnom je porastu u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. Zbog demografskih trendova, postojećih rizičnih čimbenika i sve preciznijih dijagnostičkih metoda taj porast je i očekivan.

Jedna od 3 osobe u Hrvatskoj će tijekom života dobiti dijagnozu nekog od oblika raka. Istovremeno, raste preživljenje za mnoga sijela, napredak u dijagnostici i liječenju zloćudnih bolesti doveo je do smanjenja smrtnosti i sve većeg broja osoba koje nakon dijagnoze raka prežive dugi niz godina. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi preko 170 000 osoba kojima je nekad u životu bila postavljena dijagnoza zloćudne bolesti, od kojih je za njih 100.000 prošlo više od pet godina od postavljanja dijagnoze. Ovaj se broj zadnjih desetljeća drastično povećava, procjenjuje se da je 2000. u RH s dijagnozom raka živjelo oko 70 000 osoba, 2010. oko 110 000, i možemo očekivati i daljnji porast zbog veće pojavnosti i boljeg preživljenja.

Iako je u usporedbi s drugim zemljama Europe Hrvatska zemlja srednje visoke incidencije od zloćudnih bolesti, stope smrtnosti su joj među višima u Europi. Prema procjenama zajedničkog istraživačkog centra (engl. Joint Research Centre – JRC) Europske komisije na drugom smo mjestu po u muškaraca i šestom mjestu kod žena po ukupnoj smrtnosti od raka.

Međutim, kao i u većini razvijenih europskih zemalja, i u RH se smanjuje smrtnost od raka. U posljednjih 5 godina prosječno se godišnje svake godine smrtnost od raka smanjuje za 2%.