Vol 12, Broj 46, 7. travnja 2016.

Vol 12, Broj 46, 7. travnja 2016.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2016. Budite aktivni, jedite zdravo, pridržavajte se liječničkog savjeta – pobijedite dijabetes! PDF
Antoinette Kaić-Rak 1-3

Stručni radovi

Šećerna bolest u Republici Hrvatskoj – epidemiologija i trendovi PDF
Damir Ivanković, Tamara Poljičanin 4-9
Prevalencija gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj PDF
Katja Erjavec, Tamara Poljičanin, Urelija Rodin, Ratko Matijević 10-14
FINDRISC – upitnik za procjenu rizika od razvoja šećerne bolesti tipa 2 PDF
Maja Valentić, Tamara Poljičanin 15-20
Zašto oportunistički probir za preddijabetes i šećernu bolest u obiteljskoj medicini? Proces probira traži prilagodbe PDF
Marija Vrca Botica, Ivana Katić Milošević, Ivanka Dodig Bravić, Kata Bekina, Vesna Dejanović, Ines Zelić, Ines Balint, Mirica Rapić, Magdalena Nardelli 21-27
Laboratorijska medicina u šećernoj bolesti: Conditio sine qua non kvalitetnog standarda zdravstvene zaštite PDF
Marijana Vučić Lovrenčić 28-39
ADA – nove smjernice za prehranu osoba sa šećernom bolešću PDF
Stela Freund 40-42
Analiza stanja ljudskih resursa u sustavu zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti u Hrvatskoj PDF
Vesna Štefančić, Damir Ivanković, Tamara Poljičanin 43-48
Sociološke dimenzije šećerne bolesti tipa 2 PDF
Srđan Golubović, Ivan Pristaš 49-52
Ugroženost nedržavnih manjina šećernom bolešću PDF
Borna Pleše, Renata Kutnjak-Kiš, Andrea Marić 53-59
Šećerna bolest kao kronična bolest – potreba redefiniranja modela pružanja skrbi PDF
Marko Brkić, Mirjana Pibernik-Okanović 60-66
Ambulanta za dijabetičko stopalo – prva ambulanta za dijabetičko stopalo u RH PDF
Vilma Kolarić 67-69
Dijabetičko stopalo – možemo činiti više PDF
Anica Badanjak, Lea Smirčić Duvnjak, Vilma Kolarić 70-74
Inzulin – skoro sto godina PDF
Ivana Pavlić-Renar 75-81
Inzulinske pumpe i kontinuirano mjerenje glukoze u liječenju osoba sa šećernom bolešću PDF
Manja Prašek 82-87
Strukturirana edukacija osoba sa šećernom bolešću – program dnevne bolnice u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, KB Merkur PDF
Manja Prašek 88-91
Tehnološka potpora prevenciji i liječenju šećerne bolesti PDF
Sara Žulj, Ratko Magjarević 92-97
Misija i djelovanje Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (HSDU) PDF
Davor Bučević 98-101
Narativna analiza životnih priča roditelja djece oboljele od šećerne bolesti tipa 1 PDF
Maja Valentić, Tamara Poljičanin 102-107
Alternativni načini prehrane osoba oboljelih od šećerne bolesti PDF
Snježana Gaćina 108-109