Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti

Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti (engl. International Childhood Cancer Day) obilježava se 15. veljače na inicijativu organizacije Childhood Cancer International (CCI), nekadašnjeg Međunarodnog saveza organizacija roditelja djece oboljele od malignih bolesti (ICCCPO).

Na temelju odluke Hrvatskog sabora, u Hrvatskoj se od 2006. godine 15. veljače obilježava Nacionalni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti.

Cilj obilježavanja jest podići svijest o zloćudnim bolestima kod djece te pružiti podršku oboljeloj djeci i adolescentima, kao i njihovim obiteljima te preživjelima.

Prema zadnjim procjenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, na svijetu je u 2022. godini bilo preko 200.000 novih dijagnoza raka u dječjoj dobi (0-14 godina). Stopa preživljavanja ovisi o regiji u kojoj oboljeli žive, pri čemu su stope preživljavanja u većini zemalja s visokim dohotkom oko 80 %, a  u zemljama s niskim i srednjim dohotkom 20 %. Zbog toga se naglašava potreba za pravednijim i boljim pristupom liječenju i skrbi za svu djecu oboljelu od raka diljem svijeta.

Prema zadnjim objavljenim podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je u 2021. godini dijagnoza maligne bolesti postavljena u 115 djece (52 u dobi od 0-4 godine, 27 u dobi 5-9 godina i 36 u dobi od 10-14 godina). Bilo je 59 slučajeva raka u dječaka i 56 u djevojčica. Najčešći tipovi raka bile su leukemije (34 slučaja), limfomi (20 slučajeva) i maligni tumori mozga i središnjeg živčanog sustava (14 slučajeva).

U 2022. godini od malignih bolesti u Hrvatskoj je umrlo 13 djece, 6 dječaka i 7 djevojčica (3 od 0-4 godine, po 5 od 5-9 i 10-14 godina). Najčešći uzrok smrti bile su leukemije (5 smrti).

Stope incidencije malignih bolesti u djece u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina su stabilne, dok su stope mortaliteta u padu od 1,8 % godišnje, slično kao i u drugim usporedivim zemljama.

U liječenju malignih bolesti teško je govoriti o izlječenju; uobičajeno se govori o petogodišnjem preživljenju kao mjeri izlječenja. Podaci iz velikog svjetskog opservacijskog istraživanja CONCORD-3 objavljenog u časopisu Lancet pokazuju da je petogodišnje preživljenje od malignih bolesti djece u Hrvatskoj iznad europskog prosjeka, te da za limfome u dječjoj dobi iznosi 95 %, akutne limfatične leukemije 85 %, a za tumore mozga 73 %.

Maligne bolesti u dječjoj dobi imaju značajne socijalne i medicinske posljedice. Sama dijagnoza i promjene u svakodnevnom životu zbog novonastale situacije predstavljaju značajan stresor za samo dijete i njegovu obitelj. Roditeljima je u prevladavanju svakodnevnih teškoća s kojima se suočavaju u brizi za njihovo dijete neophodno osigurati pomoć: omogućiti ravnomjernu dostupnost skrbi i suvremenim postupcima liječenja te, jednako važno, obiteljima pravovremeno pružiti psihološku potporu.