Četrdeset godina Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga

Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 1978. godine vodi nacionalni Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga. Prigodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva 26. lipnja 2018. godine obilježili 40 godina rada nacionalnog Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga.

U početku su se prikupljali i analizirali podaci o osobama koje su zbog zlouporabe psihoaktivnih droga ili ovisnosti o njima boravile na stacionarnom liječenju u zdravstvenim ustanovama. Okupljene je na to podsjetila dr. Dragica Katalinić, voditeljica Odjela za epidemiologiju ovisnosti s Registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. S vremenom, kako se mijenjala metodologija liječenja, uvrštavani  su i podaci o osobama liječenima ambulantno te u terapijskim zajednicama i penalnim ustanovama.

Od nepovezanih Centara za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnika u Hrvatskoj nastale su Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti kao dio sustava županijskih zavoda za javno zdravstvo. Jedinstvenom aplikacijom registrirane su posjete i tretmani osoba koje su na bilo koji način imale problema sa sredstvima ovisnosti. Na taj je način omogućena kvalitetna informacija, budući da su razvijeni algoritmi za provjeru podataka na mjestu nastanka i maksimalna zaštita osobnih podataka. Od 1981. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdaje godišnja Izvješća o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj. Kumulativni se podaci šalju Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i Uredu za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, koji te podatke prosljeđuje Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama u Lisabonu (EMCDDA).

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje je prikazao g. Željko Petković, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, u proteklih je pet godina vidljiv relativno stabilan trend ovisnika na liječenju, u rasponu od 7.855 u 2012. do 7.157 u 2017. godini. Od svih osoba liječenih zbog uporabe psihoaktivnih droga, 80 % je ovisnika o opijatima, dok je marihuana bila  glavno sredstvo u 13,1 %, sedativi u 3 %, kokain 1,6 %, a stimulativna sredstva u 2,3 % slučajeva (Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga – podaci za 2017.).

Broj novih ovisnika u tretmanu se stalno smanjuje, osobito broj novih opijatskih ovisnika, a kod neopijatskih ovisnika prevladava ovisnost o kanabisu. Trendovi, između ostalog, pokazuju da je Hrvatska po konzumaciji droga među 15-16-godišnjacima, kada počinje eksperimentiranje, iznad prosjeka EU-a. U više hrvatskih gradova provedena je analiza otpadnih voda koja je pokazala porast upotrebe kokaina, gotovo tri puta više nego prije pet godina. Izmjerene količine kokaina i ecstasyja su povećane u danima vikenda, a zlouporaba amfetamina je jednaka u svim danima tjedna.

Rastući broj konzumenata neopijatskih tipova droga, naglasio je g. Petković, ukazuje na potrebu uvođenja novih pristupa da se postojeće intervencije liječenja prilagode neopijatskim tipovima ovisnosti. U Hrvatskoj je od 2015. godine identificirano 49 novih psihoaktivnih spojeva, od kojih je značajan broj vrlo rizičan za zdravlje konzumenata. Iz toga proizlazi da je nužno u izmjene Zakona o suzbijanju zlouporabe droga uvesti definicije pojma novih droga kao tvari, sintetske i prirodne, koje nisu kontrolirane u okviru međunarodnih zakona i koje se često proizvode s namjerom da oponašaju učinke kontroliranih tvari, kao i nadzor i postupanje nadležnih tijela te analizu takvih tvari.

Na skupu je ukazano i na jasnu potrebu da se osobe izložene riziku od razvoja poremećaja vezanih uz konzumaciju droga pravodobno obuhvate prikladnim intervencijama te da se rano otkrivanje rizika provodi i u sklopu rada školske medicine. Na nacionalnoj razini su prioriteti donošenje nove Nacionalne strategije i Akcijskog plana, nastavak istraživanja sigurnih noćnih okruženja i praćenje intoksikacije u cilju smanjenja potražnje (prevencijom ovisnosti kod djece, mladih, na mjestu rada, liječenjem i sustavom socijalne skrbi) i ponude (tvari zabranjenih u sportu, alkohola, duhanskih proizvoda, igara na sreću) te ostalih područja koja uključuju edukaciju i međunarodnu suradnju. Pri tome je, kao i u svim važećim EU strategijama iz područja ovisnosti, izrazito važna javnozdravstvena orijentacija u provedbi politike prema ovisnostima, a nužno je i poboljšati  kontrolu provođenja zakona koji se odnose na adolescente i mlade ljude (čl.95 Obiteljskog zakona NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 61/11)).

Pročitajte više: Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga – podaci za 2017.

Dio prezentacija s ovoga skupa:

Registar – 40 godina rada (PDF, 2.6 MB)

Registar kao poveznica Službi za mentalno zdravlje (PDF, 123.5 KB)

Registar – stanje 2017. (PDF, 828.4 KB)

Pogledajte slike sa svečanog obilježavanja četrdesete godišnjice rada Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga: