UNITED4Surveillance – Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance

UNITED4Surveillance – Union and National Capacity Building 4 IntegraTED Surveillance

Ujedinjujući 25 zemalja (i 41 institut) u Europi, UNITED4Surveillance okuplja stručnost u javnom zdravstvu, (kliničkoj) mikrobiologiji, epidemiologiji i znanosti o podacima, preko domena javnog zdravstva, zdravlja životinja i okoliša, stvarajući tako snažnu mrežu za integrirani nadzor zaraznih bolesti radi prevencije i kontrole. Koordinaciju ovog projekta vodi Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (The National Institute for Public Health and the Environment – RIVM).

Globalna kriza izazvana izbijanjem COVID-19 pandemije otkrila je da je hitno potrebno poboljšati pripremljenost javnog zdravstva i odgovore na pandemije na razini Europe. UNITED4Surveillance će doprinijeti provedbi novog okvira za zdravstvenu sigurnost prema uredbi o zdravstvenim prijetnjama ozbiljnog prekograničnog karaktera. Osim toga, ova Zajednička Akcija podupirat će provedbu dugoročnog strateškog okvira ECDC-a za razdoblje od 2022. do 2025. godine u vezi s integracijom postojećih i novih izvora podataka za sveobuhvatno nadziranje, prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti u EU/EEA. Stoga će UNITED4Surveillance doprinijeti izgradnji kapaciteta za nadzor u Europi i šire radi bolje globalne zdravstvene sigurnosti.

Ključni cilj ovog projekta je promovirati integraciju sustava nadzora na razini EU-a podržavajući poboljšanje nacionalnih sustava nadzora putem smjernica za integraciju različitih izvora elektroničkih zdravstvenih podataka i digitalnih registara/baza podataka.

Kako bi ostvarili svoje ciljeve, UNITED4Surveillance će provesti testiranje rješenja i dijeljenje najboljih praksi koje će postati dio nacionalnih zdravstvenih sustava. Također će definirati planove koji potiču decentralizaciju i podržavaju usklađivanje među državama članicama kako bi se osigurala interoperabilnost nacionalnih zdravstvenih sustava.

Da bi osigurali uspješnu implementaciju integriranih sustava praćenja, konzorcij UNITED4Surveillance posvetit će se identifikaciji trenutačnih prepreka u korištenju elektroničkih zdravstvenih podataka te razvitku inovativnih strategija za pilotiranje integriranog praćenja zaraznih bolesti.

Sredstva dodijeljena ovom projektu bit će ključna podrška izgradnji kapaciteta na nacionalnoj i europskoj razini putem obuke, pilotiranja novih strategija, dijeljenja stručnosti i razvoja zajedničkih smjernica. UNITED4Surveillance predstavlja značajan korak prema unaprjeđenju zdravstvene sigurnosti u Europi i dalje jačanje pripravnosti za buduće izazove u području javnog zdravstva.

Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.12.2025.

Ukupna vrijednost projekta: 8.749.521,59 EUR

Voditelj projekta u HZJZ-u: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.

Za više informacija posjetite izvornu web stranicu projekta: https://united4surveillance.eu/