Alkohol kao javnozdravstveni problem – Okrugli stol za medije

Današnji okrugli stol posvećen je izuzetno važnoj temi koja izravno utječe na zdravlje i dobrobit naše zajednice – problemu alkohola kao javnozdravstvenom izazovu.

Zloupotreba alkohola predstavlja jedan od najozbiljnijih problema suvremenog društva, sve češće se pojavljujući u općoj populaciji, uz početak konzumacije sve ranije u životu. Ovaj trend zahtijeva hitnu pažnju i preokret.

Konkretni problemi povezani s konzumacijom alkohola variraju diljem svijeta, no teret bolesti i smrtnosti ostaje značajan u većini zemalja.

Prema podacima Europske zdravstvene ankete za 2019., Hrvatska se nalazi među prvih pet zemalja po svakodnevnoj konzumaciji alkoholnih pića, s prevalencijom iznad 10%, zajedno s Francuskom, Bugarskom, Španjolskom i Portugalom.

Zanimljivo je da su po nekim pokazateljima istraživanja Health Behaviour in School-aged Children HBSC provedenog 2022. godine učenice prestigle učenike prvi put od 2002. godine. Tako je alkoholna pića najmanje jednom u životu pilo 41,5% dječaka i čak 45,1% djevojčica u dobi od 13 godina te 66,4% mladića i čak 71,0% djevojaka u dobi od 15 godina. Vrlo rani kontakt s alkoholnim pićima, već u dobi od 11 godina imalo je ipak više dječaka nego djevojčica: 23% dječaka u odnosu na 15% djevojčica. U dobi od 11 godina radi se o 15% djevojčica. Djevojke u dobi do 15 godina prestigle su mladiće i u opijanju pa se 43,9% djevojaka opilo najmanje jednom u životu dok se isto odnosi na 42,5% mladića u dobi od 15 godina. Promatrajući od 2002. godine, učenice i učenici su najčešće pili u Hrvatskoj 2006. i 2010. godine. Nakon toga bilježimo pad sve do 2018. godine. No 2022. primjećujemo zaustavljanje tog trenda pada odnosno nešto veće udjele nego 2018. godine, posebno u dobi od 11 godine i to kod djevojčica više nego kod dječaka. Navedeno je sukladno drugim pokazateljima mentalnog zdravlja koji ukazuju na veću osjetljivost učenica tijekom i nakon pandemije u odnosu na učenike.

Važno je napomenuti da se štetna uporaba alkohola ubraja među glavne čimbenike rizika za razvoj bolesti, invaliditeta i smrti. Svjesni smo da zloupotreba alkohola nosi niz ozbiljnih zdravstvenih posljedica, uključujući bolesti jetre, srca, mentalne poremećaje i ozljede.

Alkoholizam nije samo problem pojedinaca, već ima šire posljedice na obitelji, zdravstvene sustave i društvo u cjelini.

Uoči Međunarodnog dana borbe protiv alkoholizma i Dana klubova liječenih alkoholičara, okupili smo se s ciljem dubljeg razumijevanja i osvještavanja ozbiljnosti problema povezanog s konzumacijom alkohola.

Ključno je informirati, educirati i aktivno podizati svijest javnosti o posljedicama pretjerane konzumacije alkohola. Važno je jačati preventivne programe, provoditi edukaciju od najranije dobi, osigurati dostupnost zdravstvenih usluga i pružiti podršku onima koji se bore s ovisnošću. U dostupnosti zdravstvenih usluga posebno je važno istaknut povratak psiholog u Domove zdravlja. Treba naglasiti i zapošljavanje psihologa u školama kao i probir rizika u mentalnom zdravlju koji provode liječnici školske medicine na sistematskim pregledima u 8. razredima i 1. razredima srednje škole.

Također je nužno poduzimati mjere za smanjenje štete uzrokovane alkoholom te smanjiti dostupnost alkoholnih pića počevši od obiteljskog doma.

Pozdravna riječ: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Dr.sc. Iva Pejnović Franelić, prim.dr.med., Ured Svjetske zdravstvene organizacije u RH

Ministarstvo zdravstva, predstavnik – otvaranje skupa

Moderator: prof.dr.sc. Danijela Štimac Grbić, dr.med. Sudionici okruglog stola:

Sudionici okruglog stola:

Fotogalerija: