Vezane teme: mikrobiologija

patogeni

Antimikrobna rezistencija

Antimikrobna rezistencija (AMR) je sposobnost mikroorganizama da razviju otpornost na antimikrobne lijekove koji su se do tada koristili u liječenju...